Mobility-program för företag

People Services. Så heter Alfas enhet som stödjer företags globala mobilityavdelningar. Vi är en kompetent aktör med kunskapsbaserade lösningar och en pålitlig leverantörspartner till skandinaviska företag som vill stärka anställdas positiva erfarenheter. Vi har levererat mobility- och uppdragstjänster i 26 år. Vi har kunskapen.

Mobility-tjänster

Rätt levnadsmiljö spelar en viktig roll i varje framgångsrik relocationprocess, vilket är anledningen till att vi börjar processen med ett personligt samtal tillsammans med den flyttande för att förklara deras behov och prioriteringar.

Läs mer

Mobility-hantering

Läs mer

Strategisk Förändring

Alfa säkerställer att leverantörer, hyresvärdar och myndigheter får betalt i tid genom utläggshantering inom relocation.

Läs mer

Erfarenhet är vår styrka.

Erfarenhet

Vi strävar efter att vara visionärer.

Det finns inget som ersätter erfarenhet. Alfa har levererat mobility och uppdragstjänster sedan 1995. Detta ger oss ett unikt perspektiv och en ansvarskänsla.

Vi har ett starkt fokus på uppdragshantering. Detta är på grund av vår passion för detaljer när det gäller människor som flyttar. Vi tror på en tydlig produktivitetsförbättring i vardagen. Vårt fokus på kvalité, omtanke och hållbarhet ger mervärde. Det berikar erfarenhet. Det gör skillnad.

Vi tänker framåt. I vår bransch måste vi vara visionärer. Vi tar pulsen när det gäller kultur, kunder och marknaden och kombinerar denna data med vår egen erfarenhet.

We deliver sustainable global mobility for
people and bussinesses

CUSTOMER FOCUS

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.