Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Global Mobility Management

Alfas mål er å levere bærekraftig global mobility til personer og virksomheter. Med vårt sterke skandinaviske nærvær er vi en årvåken Flex Force som leverer tilpasset, pålitelig Mobility Management til skandinaviske selskaper med solide regionale røtter og broer ut mot verden. Ved å bruke våre Global Mobility Management-tjenester frigjør vi tiden din slik at du kan fokusere på andre ting.
Highlights

Vår nøkkel til suksess.

Global Mobility Management

Finn ut mer om våre Global Mobility Management-tjenester.

Alfas oppdrag

Å levere tjenester i tråd med policyene, retningslinjene og målene for selskapet ditt.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

Vi finner den beste modellen for virksomheten din.

Global Mobility Management

Alfas nøkkel til suksess.

I tillegg til å yte relocation-tjenester med komplette destinasjonsserviceprogrammer for enkeltpersoner over hele verden, kan vi også ta oss av globale flytteoppdrag.

Nøkkelen til vår suksess er inngående forståelse for og tilpasning til forventninger, for brukere og alle interessenter, i henhold til preferanser, prioritet, tid og totalkostnader.

Oppdatering av mobilitetsprogrammet ditt

Alfa kan støtte med mobilitetsrådgivning og skal samarbeide med Chris Debner som vår Talent Mobility Ekspert. Lær mer om hva dette innebærer her eller kontakt oss på info@alfamoving.com

Global Mobility Management

Vi støtter deg.

  • Vårt viktigste oppdrag er å levere tjenester i tråd med policyene, retningslinjene og målene for selskapet ditt.
  • Vi støtter opp under driftsmodellen din med kostnadseffektive outsourcede tjenester som gir deg ledig tid til å fokusere på strategiske tiltak i mobility-programmet ditt.
  • Vi kan fungere som bindeleddet mellom de ulike forretningsenhetene dine, Human Resources, de flyttende og deres familier.
  • I perioder med ekstra høy aktivet kan vi være din eksterne støtte innen mobility-administrasjon, koordinering og relocation.
  • Sammen finner vi en modell som passer best mulig inn i din unike virksomhet og driftsmodell.
Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.