Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Våra certifieringar och registreringar

Vi fokuserar på kvalitet, omtanke och hållbarhet. En integrerad del av Alfakulturen. Er värdefulla information skyddas genom användandet av Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001-certifiering

Säkerställ din information.

Information är en mycket viktig tillgång och under konstant förändring för vår organisation och kunder. Processmetoden inom ISO 27001 hjälper oss att hantera och skydda den.

Förlust av information, stöld av konfidentiell data och skador på kritiska dokument är verkligheten som vi lever i och kan få allvarlig inverkan på affärer. Därför är det viktigt att alla system som lagrar er värdefulla information kan skyddas genom användandet av Information Security Management System (ISMS). 

Standarden inom ISO 27001 ger oss en struktur för implementeringen av ett ISMS, som ska skydda din information och samtidigt förenkla processen att hantera, mäta och förbättras. Vi inriktar oss på de tre dimensionerna av informationssäkerhet: Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

ISO 27001 certifierade sedan 2013

Vi har verktygen för att minimera säkerhetsrisker.

Alfa uppnådde ISO 27001-certifieringen på ett smidigt och effektivt sätt. Vi har gjort mer än bara säkerställa ett certifikat: Vi har verktygen för att minimera säkerhetsrisker i verksamheter inom uppdragshantering. Den oberoende kontrollen som Alfa, kunder och berörda parter kräver utförs av Intertek.

Alfa har varit certifierade enligt ISO 27001 sedan 2013. Vi har blivit granskade av Intertek och uppnår kraven för SS ISO/IEC 2700:2014.

Vårt säkerhetshanteringssystem är tillämpbart på tjänster på den globala marknaden, allt i överensstämmelse med tillämpningsversioner. Extern revision av ISO 27001 sker årligen.

ISO 14001-certifiering

Vi tar ansvar för miljön.

Ökad granskning av branschens negativa effekter på miljön har gjort det ytterst viktigt att följa ISO 14001.

Arbetet med miljöfrågor är livsnödvändigt för Alfa och inte något nytt. Faktum är att vårt första pris för enastående framsteg och engagemang i miljöarbete delades ut redan 2005 av Tetra Laval Group Transport and Travel.

Vårt ständiga engagemang i miljöfrågor belönades 2012 av Sveriges Åkeriföretag, branschorganisationen för den svenska transportsektorn; Alfa vann kategorin Miljö.

Motivationen för priset var: ”Alfa Quality Moving har konsekvent och genomgripande utvecklat sin verksamhet på ett sådant sätt att ett tydligt miljöarbete blir synligt i den dagliga verksamheten. Tillsammans med sina kunder skapar de förutsättningar för rörlighet med minsta möjliga miljöpåverkan. Det blir möjligt genom omfattande planering av varje enskilt uppdrag där allt från emballage och lastbärare standardiserats för högsta möjliga effektivitet, till samordning av logistiken.”

ISO 14001-certifiering

Systematiskt arbete med miljöförbättringar.

ISO 14001, den internationella standarden för miljöledningssystem (MLS), hjälper Alfa att identifiera och systematiskt minska eventuella skadliga effekter som verksamheten kan ha på miljön.

Alfa har bedömts och registrerats av Intertek enligt överensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet är relevant för tjänster inom områdena flytt, relocation och mobility på den globala marknaden. Allt i överensstämmelse med tillämpningsversion. Varje år sker en extern revision av ISO 14001.

The Authorized Economic Operator (AEO)

The Authorized Economic Operator (AEO)

Certifieringen AEO är ett kvalitetssäkringssystem som är till för att säkerställa kvalitet och säkerhet i distributionskedjan i hela EU. Det är ett partnerskap mellan företag och tullverk introducerat av WCO (World Customs Organisation). Företag som är AEO-certifierade uppnår en mängd kriterier, samarbetar tätt med tullmyndigheter, samt erhåller fördelar och förenklingar i handel med tredje land.

Alfas svenska och danska bolag är certifierade enligt FIDI/FAIM

Alfas svenska och danska bolag är certifierade enligt FIDI/FAIM

Denna certifiering kräver av internationella flyttföretag att regelbundet bedöma sitt flyttarbete genom oberoende granskningar vart tredje år. Detta säkerställer en gemensamt satt standard i tillhandahållandet av internationella flyttjänster med kvalitet och effektivitet i åtanke. Det ger också transparens samt säkerställer att standarderna hålls höga.

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International) är ett globalt nätverk av flytt- och relocationföretag. Det inkluderar branschledande organisationer, tillhandahåller utomordentlig service och har en hög nivå av finansiell säkerhet.

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR) är en organisation för flytt- och relocationföretag med uppdraget att främja utomordentlig service i flyttbranschen. Några av deras huvuduppgifter är att utveckla och upprätthålla professionella standarder, ge expertutbildning till flyttföretag samt att erbjuda tvistlösningar.

The European Relocation Association (EURA)

The European Relocation Association (EURA)

Målet med European Relocation Association (EURA) är att främja och framhålla professionella mobility-, och relocationföretags tjänster gentemot organisationer som har global mobila anställda. EURA stödjer och ger råd till relocationföretag och möjliggör ett nätverk för kunskapsutbyte bland medlemmarna.

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) representerar flyttföretags intressen inom hela Europa. FEDEMAC verkar som länken mellan flyttföretag och Europeiska myndigheter då de representerar 3 000 flyttföretags intressen i 26 europeiska länder gentemot myndigheter såsom Europaparlamentet och EU-kommissionen, såväl som rikstäckande förbund och handelsorganisationer.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.