Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Våre sertifiseringer og registreringer

Vi fokuserer på kvalitet, omsorg og bærekraft. Dette er en integrert del av Alfas vekt på mennesker og kultur. Din informasjon beskyttes via bruk av et system for håndtering av informasjonssikkerhet Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001-sertifisering

Vi sikrer informasjonen din.

Informasjon er en svært viktig verdi for organisasjonen og kundene våre, en verdi som er i kontinuerlig endring. ISO 27001 har en prosesstilnærming som gjør det enklere for oss å håndtere og beskytte den.

Tap av informasjon, tyveri av konfidensielle opplysninger og skade på kritiske dokumenter er ubehagelige realiteter som kan få alvorlig innvirkning på virksomheten. Det er derfor avgjørende at alle systemer som inneholder din verdifulle informasjon, er beskyttet via bruk av et system for håndtering av Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001-standarden tilbyr en struktur for å implementere et slikt system, slik at informasjonsverdiene dine sikres samtidig som prosessen blir enklere å håndtere, måle og forbedre. Alfa behandler de tre dimensjonene ved informasjonssikkerhet: konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

ISO 27001-sertifisert siden 2013

Vi har verktøyet som minimerer sikkerhetsrisiko.

Alfa har oppnådd ISO 27001-sertifisering på en smidig og effektiv måte. Vi har gjort mer enn å sikre oss et sertifikat: Vi har verktøy som minimerer sikkerhetsrisiko for flytteadministrasjonsbransjen. Den uavhengige garantien som Alfa, kunder og interessenter krever er service revidert av Intertek.

Alfa har vært ISO 27001-sertifisert siden 2013. Vi har blitt vurdert av Intertek og godkjent i henhold til kravene i SS ISO/IEC 27001:2014.

Sikkerhetshåndteringssystemet gjelder for tjenester på det globale markedet. Alt i henhold til anvendelighetserklæringsversjonen (Statement of Applicability SoA). Ekstern revisjon av ISO 27001 utføres årlig.

ISO 14001-sertifisering

Vi er ansvarlige for miljøet.

Økt gransking av bransjens miljøpåvirkning har gjort overholdelse av ISO 14001 til et svært viktig anliggende.

Etter hvert som vi gradvis blir mer oppmerksomme på klimaendring og miljøforurensning, vender mange seg mot virksomheter med krav om at de skal påta seg ansvar for miljøet.

Miljøsamsvar er vesentlig for Alfa, men ikke noe nytt. Vi fikk faktisk vår første pris for enestående innsats for miljøarbeid av Tetra Laval Group Transport and Travel allerede i 2005.

Anerkjennelsen for vårt fortsatte miljøengasjement kom med prisen i 2012 fra Sveriges Åkeriföretag, fagorganisasjonen for den svenske transportnæringen: Alfa vant kategorien Miljø. Begrunnelsen for prisen: “Alfa er et selskap som på en konsekvent og grundig måte har utviklet organisasjonen sin slik at et åpenbart miljøarbeid er synlig i den daglige virksomheten. Sammen med kundene sine sørger de for transport med minst mulig miljøpåvirkning. Dette blir mulig på grunn av omfattende planlegging av hvert enkelt oppdrag, fra materialbruk og transportørenes standardisering for å oppnå best mulig effektivitet, til planlegging av logistikk.”

ISO 14001-sertifisering

Systematisk arbeid med miljøforbedring.

ISO 14001, den internasjonale standarden for Environmental Management Systems (EMS), hjelper Alfa med å identifisere, og systematisk redusere, eventuelle skadelige innvirkninger selskapet måtte ha på miljøet.

Alfa har blitt vurdert av Intertek og godkjent i henhold til kravene i SS-EN ISO 14001:2015
. Miljøstyringssystemet gjelder for tjenester innen området flytting, relocation og mobility på det globale markedet. Alt i henhold til anvendelighetserklæringsversjonen (Statement of Applicability SoA). Ekstern revisjon av ISO 14001 utføres årlig.

The Authorized Economic Operator (AEO)

The Authorized Economic Operator (AEO)

Denne sertifiseringen er et system for å ivareta kvalitet og sikre forsyningskjeder i EU. Det er et partnerskap mellom virksomheter og kunder innført av Verdens tollorganisasjon (WCO). Virksomheter som er sertifiserte AEO-er oppfyller en rekke kriterier og samarbeider nært med tollmyndigheter, i tillegg til at de drar nytte av fordeler og forenklinger i handel med tredjeland.

Alfas svenske og danske avdeling er FIDI/FAIM-sertifisert

Alfas svenske og danske avdeling er FIDI/FAIM-sertifisert

Alfas svenske og dansek avdelinger er FIDI/FAIM-sertifisert. Denne sertifiseringen krever at internasjonale flytteselskaper regelmessig får sine flytteaktiviteter vurdert via uavhengige revisjoner hvert tredje år. Den sikrer en fast, felles standard i arbeidet med å yte internasjonale flyttetjenester med kvalitet og effektivitet i tankene. Den gir også transparens ved å sikre at standardene opprettholdes på et høyt nivå..

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International) er et globalt nettverk for flytte- og relocation-selskaper. Det omfatter organisasjoner som er bransjeledere, yter utmerket service og har et høyt nivå av økonomisk sikkerhet.

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR)

BAR (British Association of Removers) er en organisasjon for flytte- og relocation-selskaper som arbeider for å yte profesjonelle tjenester på toppnivå i flyttebransjen. Noen av hovedoppgavene deres er å utvikle og opprettholde profesjonelle standarder, gi flytteselskaper ekspertopplæring og tilby konfliktløsning.

The European Relocation Association (EURA)

The European Relocation Association (EURA)

Målet til EURA (European Relocation Association) er å fremme og forbedre tjenestene til profesjonelle mobility- og relocation-selskaper i organisasjoner som har globalt mobile medarbeidere. I tillegg støtter de og gir råd til profesjonelle aktører innen relocation og legger til rette for kunnskapsutveksling blant medlemmer.

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations

FEDEMAC (Federation of European Movers Associations) representerer interessene til flytteselskaper over hele Europa. FEDEMAC fungerer som bindeleddet mellom flytteselskaper og europeiske myndigheter, i og med at de representerer interessene til ca. 3 000 flytteselskaper i 26 europeiske land overfor myndigheter som Europaparlamentet og -kommisjonen, samt nasjonale foreninger og bransjeorganisasjoner.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.