Bærekraftig miljøtiltak

Alfas miljøstrategi er sentral i arbeidet for å oppnå vår visjon om å yte bærekraftige mobility-tjenester. Alfa er den største skandinaviske leverandøren av mobility- og flyttetjenester for privatpersoner, bedrifter og industripartnere.

Miljøpolicy

Vi bryr oss om miljøet.

Omfang

Alfa tilbyr tjenester innen forretningssegmentene relocation, flytting, mennesker og immigrasjon og visum. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Denne policyen dekker alle forretningssegmenter og kontor.

Formål

Alfa tilfører mobility-tjenestene verdi ved kontinuerlig å forbedre:

  • Forsyningskjedens miljøytelse, med spesielt fokus på utslipp som bidrar til klimaendring og luftforurensning
  • Administrasjon av miljørisiko
  • Miljøbevissthet og kompetanse

Miljøpolicy

Vårt miljøansvar.

Lederskapsteamet er ansvarlig for å utvikle, implementere, kommunisere og oppdatere miljøpolicyen.

Viktige resultater 

  • Alfa skal oppfattes som en ansvarlig forretningspartner med et proaktivt og systematisk miljøarbeid.
  • Alfa overholder bindende miljøforpliktelser.
  • Alfa er en arbeidsplass med en sterk, bærekraftig kultur.

Miljøpolicy

Våre prinsipper.

Alfas handlinger og beslutningstaking skal styres av generelle prinsipper for bærekraft og prinsipper for miljøansvar i FNs Global Compact:

  • Vi leverer mobility-tjenester som oppfyller gjeldende krav fra kunder og andre viktige interessenter, uten å kompromisse med behovene til fremtidige generasjoner.
  • Vi benytter føre var-prinsippet, som betyr at vi systematisk vurderer og håndterer miljørisiko knyttet til våre operasjoner.
  • Vi arbeider aktivt mot å ta et større miljøansvar, som betyr at miljøforbedring inngår i alle deler av vår virksomhet.
  • Vi arbeider aktivt for å utvikle og implementere bærekraftige metoder for produksjon av mobility-tjenester.

Finn ut mer om miljøarbeidet og -prisene våre her.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.