Strategisk transformasjon i mobilitet

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company, er en innovativ leverandør av flytte- og mobility-tjenester for privatpersoner, bedrifter og partnere over hele verden.

Alfa er en uavhengig aktør innen vår globale bransje og samarbeider med partnere etter eget valg, ikke av plikt. Vi er innstilt på å gi ekstraordinær service til både bedriftskunder og privatpersoner.

Hvor Alfa virker

Finn ut mer

Global Supply Management

Finn ut mer

Miljø og bærekraft

Finn ut mer

AIT- teknologi

Finn ut mer

Sertifiseringer og registreringer

Finn ut mer

CSR – Alfas samfunnsansvar

Finn ut mer

Charter mot bestikkelser og korrupsjon

Finn ut mer

Talentfulle medarbeidere

Alfa, din betrodde partner.

Vi har representanter fra 25 nasjoner fordelt på 10 kontorer, som hver for seg tilfører selskapet vårt innovasjon, muligheter, kundeverdi og en særegen internasjonal ånd.

Siden etableringen for 27 år siden har vi vokst fra 1 million USD til 56 millioner USD årlig. Denne veksten er mulig på grunn av våre talentfulle medarbeidere, som synkroniserer kompetansen Alfas organisasjon sitter på, med målene og ønskene til kundene våre.

Alfa og miljøet

Vi er ISO 14001-sertifisert.

Alfa bryr seg om miljøett, ikke bare for dem som lever i dag, men også for fremtidige generasjoner. Vi har frontet nødvendigheten av fornuftig miljøatferd i bransjen helt siden vi ble etablert, og vi fikk vår første pris så tidlig som i 2005.

Dette ble gjentatt i 2012, da Alfa ble kåret til det mest miljøbevisste transportselskapet i Sverige. I dag er, alle våre kontorer sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001, som dekker alle kjerneservicekategorier.

We deliver sustainable global mobility for
people and businesses

CUSTOMER FOCUS