Alfa Mobility

Ingen toleranse mot bestikkelse og korrupsjon

Vi har nulltoleranse overfor bestikkelser og korrupsjon og deltar aktivt med samfunnsstøttende tiltak. Alfa er fast besluttet på å lede mobility-bransjen ved å ta et tydelig standpunkt mot bestikkelser og korrupsjon.
Informasjon

Et charter som forplikter.

Charter mot bestikkelser og korrupsjon

Alfa er fast besluttet på å lede mobility-bransjen ved å ta et tydelig standpunkt mot bestikkelser og korrupsjon.
 Ved å samtykke til dette charteret forplikter Alfa seg til å:

 1. Aldri delta i noen form for bestikkelser, verken direkte eller via tredjepart.
 2. Aldri tilby eller utføre en uriktig betaling, eller godkjenne en uriktig betaling (kontant eller på andre måter) til noen enkeltperson, inkludert lokale eller utenlandske funksjonærer hvor som helst i verden.
 3. Aldri forsøke å lokke en enkeltperson eller en lokal eller utenlandsk funksjonær til å handle ulovlig eller uriktig.
 4. Aldri tilby eller godta penger eller noe av verdi, som gaver, penger under bordet eller godtgjørelser, i forbindelse med kjøp av virksomhet eller for å oppnå en kontrakt.
 5. Aldri tilby eller gi en gave eller et symbol på gjestfrihet til en offentlig ansatt eller statstjenestemann, hvis det innebærer en forventning eller implikasjon om en tjeneste i retur.
 6. Aldri godta en gave fra en forretningspartner hvis det underforstått ligger en forventning eller implikasjon om en tjeneste i retur.
 7. Aldri legge til rette for betalinger for å oppnå et servicenivå som man normalt ikke ville ha rett til.
 8. Aldri overse eller la være å rapportere eventuelle indikasjoner på uriktige betalinger til rette instans.
 9. Aldri lokke eller hjelpe en annen person med å bryte en gjeldende lov eller bestemmelse.

Alle våre forretningspartnere må godta vilkårene i dette charteret for å gjøre forretninger med Alfa. Hvis ikke, må denne forretningspartneren informere oss umiddelbart, slik at vi kan bringe avtalen til opphør.

Alfa støtter flere internasjonale kodekser

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact.

Med utgangspunkt i disse og andre standarder har Alfa utviklet etiske retningslinjer for leverandører. Disse skal gjelde i hele organisasjonen, og vi forventer at alle som Alfa driver forretninger med, støtter disse grunnleggende prinsippene. Dette gjelder spesielt for:

 • Antikorrupsjon og -bestikkelser
 • Barne- og tvangsarbeid
 • Lønn og arbeidstid
 • Diskriminering
 • Helse og sikkerhet
 • Miljø

Finn ut mer om FNs Global Compact

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.