Om Alfa

Alfa har hovedkontor i Sverige og er den største skandinaviske leverandøren av mobility- og flyttetjenester. Våre kunder består av privatpersoner, bedrifter og bransjepartnere som er opptatt av å forbedre sin strategiske posisjon ved å investere i Alfas kjernetjenester. Immigrasjon og visum, flytting, relocation og persontjenester.

Vårt oppdrag er å være med på å forbedre livet til oppdragsgivere og deres familier.

Interconnected workforce with global performance

Alfa – din betrodde partner.

Våre mobility- og flyttetjenester leveres av 440 personer over hele Skandinavia. Med 10 kontorer i Sverige, Norge, Danmark og Finland håndterer Alfas arbeidsstyrke mobility- og flyttetjenester i 150 land hvert år; med en rekord på 39 701 mobility-oppdrag siden 2017.

Dette er Alfa

Vi bryr oss om mennesker og virksomheter.

Alfa, som ble etablert som et privat selskap i 1995, er et innovativt, ledereid selskap som har fått ISO- og trippel A-sertifiseringer (AAA) på det finansielle området, og er medlem av prestisjefylte, verdensomspennende mobility-tjenesteorganisasjoner. I 2017 oppnådde Alfa en omsetning på USD 56 millioner. Vi er et sikkerhetsbevisst selskap med ISMS-overvåkingsteknologi (ISMS: Information Security Management System), som gir Peace of Mind for People on the Move.

We deliver sustainable global mobility for
people and bussinesses

CUSTOMER FOCUS

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.