Om Alfa

Med huvudkontor i Sverige är Alfa den största skandinaviska leverantören av mobility- och uppdragstjänster. Våra kunder består av privatpersoner, företag och partners som fokuserar på att förbättra sin strategiska position genom att investera i Alfas huvudtjänster: Immigration och Visa, Relocation, Mobility och Internationell flytt.

Vårt uppdrag är att vara en del av och att förbättra den flyttandes och deras familjers liv.

Sammanlänkad arbetskraft med global prestanda

Alfa – din betrodda partner.

Våra mobility- och uppdragstjänster levereras av 440 personer i hela Skandinavien. Med 10 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland hanterar vår personal mobility- och uppdragstjänster i 150 länder årligen. Vårt rekord inom mobility är 39 701 uppdrag sedan 2017.

Detta är Alfa

Vi bryr oss om människor och företag.

Alfa, etablerat som ett privatägt aktiebolag år 1995, är ett innovativt företag som har blivit tilldelat ISO-certifikat, AAA i kreditbetyg, samt medlemskap i prestigefyllda organisationer inom mobilitetstjänster världen över.

Vi är ett säkerhetsmedvetet företag med ISMS övervakningsteknik (Information Security Management System), vilket ger peace of mind for people on the move.

Alfa hanterade 34,491 olika relocation-tjänster mellan juni 2017 och april 2020.

RELOCATION-TJÄNSTER

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.