Alfa Mobility

Organisation

Alfas nya organisation sjösattes januari 2017 som en del av vår strategiska plan för 2017-2022.
Organisationen är rustad inför en mobil, strategisk framtid med rätt kundservice och nöjda medarbetare. Vår organisation stärks av sammankopplingen mellan enheterna inom Alfa: Immigration, Relocation, Flytt och People Services.

Vår största styrka är våra anställda – den professionella personalen som kan vägleda och ge råd till varje kund så de får den exakta nivån av service som krävs.

Information

Detta är Alfa.

Vår styrka

Alfa arbetar som en global affärspartner för människor som ska flytta utomlands. Vårt mål är att ge våra kunder ”Peace of mind” genom att tillhandahålla en komplett servicelösning, inklusive internationell flytt, relocation, mobility och magasinering. Ett komplett paket med support genom hela processen. Vår styrka är våra medarbetare – vår professionella personal, som kan guida och ge råd till varje enskild kund så att de erhåller rätt servicenivå som krävs. Alfa fokuserar på säkerhet, kvalitet och miljö i alla steg i processen.

Vårt nätverk

Vi erbjuder flyttjänster i hela världen. Vårt nätverk av partners och agenter är noggrant utvalda. Vi övervakar och kontrollerar varje sändning noggrant under flytten – så att eventuella förseningar minimeras och kunden hålls informerad. Våra kontor och anläggningar är moderna och fullt utrustade. Vi integrerar de senaste telekommunikations- och datorsystemen som är nödvändiga för att vi ska kunna fungera över hela världen.

Alfa managed 20,175 different Relocation services in June 2017 – May 2018

RELOCATION SERVICES