Bekämpning av mutor och korruption

Alfa har nolltolerans gentemot mutor och korrupt beteende och deltar aktivt med åtgärder som främjar samhället. Alfa är fast besluten att leda mobilitybranschen genom att ta en tydlig ställning mot mutor och korruption.
Information

Acceptera och åta sig denna stadga.

Bekämpning av mutor och korruption

Alfa är fast beslutna om att vara i framkant inom mobilitybranschen genom ett tydligt avståndstagande från mutor och korruption. Genom att acceptera och åta sig denna stadga förbinder sig Alfa att:

 1. Aldrig ägna sig åt någon form av muta, varken direkt eller via någon tredje part.
 2. Aldrig erbjuda eller göra några olämpliga betalningar eller godkänna olämplig. betalning (kontanter och dylikt) till någon individ, inklusive lokala eller utländska tjänstemän världen över.
 3. Aldrig förorsaka en individ, eller någon lokal eller utländsk tjänsteman till att agera olagligt eller olämpligt.
 4. Aldrig erbjuda eller ta emot pengar eller något av värde, till exempel gåvor, kickbacks eller kommission, i samband med upphandling eller tilldelning av kontrakt.
 5. Aldrig erbjuda eller ge någon gåva eller symbol på gästfrihet till någon offentligt anställd eller statlig tjänsteman eller representant om det finns någon förväntan eller antydan på en gentjänst.
 6. Aldrig ta emot någon gåva från någon affärspartner om det finns någon antydan om en förväntad eller underförstådd gentjänst.
 7. Aldrig främja betalningar för att nå en servicenivå som man normalt inte skulle ha rätt till.
 8. Aldrig bortse från eller undvika att anmäla eventuella tecken på olämpliga betalningar till respektive myndighet.
 9. Aldrig förmå eller hjälpa en annan individ att bryta mot någon lag eller förordning.

Alla våra samarbetspartners accepterar villkoren i dessa stadgar för att göra affärer med Alfa. Om stadgarna inte efterföljs, måste samarbetspartnern informera oss omedelbart så vi kan säga upp vårt samarbete.

Alfa stödjer flera internationella principer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact.

Baserat på dessa och andra standarder har Alfa utvecklat en uppförandekod för leverantörer som är tillämplig i hela vår organisation och vi förväntar oss att alla som Alfa har affärsrelationer med stödjer dessa grundläggande principer. Dessa gäller särskilt för:

 • Bekämpning av mutor och korruption
 • Barn- och tvångsarbete
 • Kompensation och arbetstider
 • Diskriminering
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljö

Läs mer om FN:s Global Compact

FIDI Global Alliance

FIDI certifierade.

Alfa’s svenska och danska bolag är medlemmar i FIDI Global Alliance och har signerat och implementerat FIDIs Anti-Bribery och Anti-Corruption Charter.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.