Miljø og bærekraft

Alfas miljøstrategi er sentral i arbeidet for å oppnå vår visjon om å yte bærekraftige mobility-tjenester.
Innføring

Vårt formål: å levere bærekraftig global mobility.

Alfa er den største skandinaviske leverandøren av mobility- og flyttetjenester for privatpersoner, bedrifter og industripartnere.

3 3

Miljøpolicy

Vi bryr oss om miljøet.

Omfang

Alfa tilbyr tjenester innen forretningssegmentene relocation, flytting, mennesker og immigrasjon og visum. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Denne policyen dekker alle forretningssegmenter og kontor.

Formål

Alfa tilfører mobility-tjenestene verdi ved kontinuerlig å forbedre:

  • Forsyningskjedens miljøytelse, med spesielt fokus på utslipp som bidrar til klimaendring og luftforurensning
  • Administrasjon av miljørisiko
  • Miljøbevissthet og kompetanse

Finn ut mer om hvordan vår bærekraftige mobility fungerer Sustainable Mobility in action (eng) 

Miljøpolicy

Vårt miljøansvar.

Lederskapsteamet er ansvarlig for å utvikle, implementere, kommunisere og oppdatere miljøpolicyen.

Viktige resultater 

  • Alfa skal oppfattes som en ansvarlig forretningspartner med et proaktivt og systematisk miljøarbeid.
  • Alfa overholder bindende miljøforpliktelser.
  • Alfa er en arbeidsplass med en sterk, bærekraftig kultur.

Miljøpolicy

Våre prinsipper.

Alfas handlinger og beslutningstaking skal styres av generelle prinsipper for bærekraft og prinsipper for miljøansvar i FNs Global Compact:

  • Vi leverer mobility-tjenester som oppfyller gjeldende krav fra kunder og andre viktige interessenter, uten å kompromisse med behovene til fremtidige generasjoner.
  • Vi benytter føre var-prinsippet, som betyr at vi systematisk vurderer og håndterer miljørisiko knyttet til våre operasjoner.
  • Vi arbeider aktivt mot å ta et større miljøansvar, som betyr at miljøforbedring inngår i alle deler av vår virksomhet.
  • Vi arbeider aktivt for å utvikle og implementere bærekraftige metoder for produksjon av mobility-tjenester.

Finn ut mer om miljøarbeidet og -prisene våre her.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.