Ympäristöystävällisyys

Alfan ympäristöstrategia on keskeisessä asemassa haluttaessa tarjota kestäviä mobility-palveluita.
Johdanto

Tarkoituksemme on tarjota kestäviä ja globaaleja mobility-palveluita.

Alfa on Pohjoismaiden suurin mobility- ja muuttopalveluiden toimittaja yksityis- yritysasiakkaille.

3 3

Ympäristökäytäntö

Me välitämme ympäristöstä.

Laajuus

Alfa tarjoaa palveluita relocation-, muutto-, henkilö-, maahanmuutto- ja viisumiasioihin keskittyvissä liiketoimintasegmenteissä. Meillä on toimipaikat Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Käytäntö kattaa kaikki liiketoimintasegmentit ja toimipaikat.

Tavoitteet

Alfa lisää mobility-palveluiden arvoa kehittämällä jatkuvasti seuraavia:

  • Toimitusketjujen ympäristötoiminta, jossa erityinen painopiste on ilmastonmuutosta ja saastumista lisäävissä päästöissä
  • Ympäristöriskien hallinta
  • Ympäristötietoisuus ja -osaaminen

Lue lisää: Kestävät mobility-palvelut käytännössä (eng)

Ympäristökäytäntö

Ympäristövastuumme.

Johtotiimi on vastuussa ympäristökäytännön kehityksestä, toteutuksesta, viestinnästä ja päivityksestä.

Avaintulokset 

  • Alfa haluaa tulla tunnetuksi vastuullisena liiketoimintakumppanina, joka tekee ennakoivaa ja järjestelmällistä työtä ympäristön hyväksi.
  • Alfa noudattaa sitovia ympäristövelvoitteita.
  • Alfa on työpaikka, jossa vallitsee vahva ja kestävä kulttuuri.

Ympäristökäytäntö

Periaatteemme.

Alfan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat yleiset kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövastuun periaatteet YK:n Global Compactin mukaisesti.

  • Tarjoamme mobility-palveluita asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien vaatimuksiin vastaamiseksi vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita.
  • Sovellamme varovaisuusperiaatetta siten, että järjestelmällisesti arvioimme ja hallitsemme toimintaamme liittyviä ympäristöriskejä.
  • Työskentelemme aktiivisesti kohti laajempaa ympäristövastuuta, jossa ympäristön kehitys on olennainen osa kaikkea liiketoimintaamme.
  • Kehitämme ja toteutamme aktiivisesti mobility-palveluiden kestäviä tuotantotapoja.

Lue lisää ympäristötyöstämme ja -palkinnoistamme tästä.

Uutiskirje

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.