Alfa Mobility

Sertifikaatit ja rekisteröinnit

Keskitymme laatuun, huolenpitoon ja kestävyyteen. Se on keskeinen osa Alfan ihmisiä ja kulttuuria. Tietosi suojataan tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) avulla.
Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO)

Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO)

Tämä sertifikaatti varmistaa laadun ja toimitusketjun turvallisuuden koko EU:n alueella. Se on Maailman tullijärjestön (WCO) luoma kumppanuus yritysten ja tullin välille. Sertifioidut AEO-yritykset täyttävät monipuoliset kriteerit ja tekevät läheistä yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa ja hyödyntävät etuja ja helpotuksia kaupankäynnissä kolmansien maiden kanssa.

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu. Sertifikaatti vaatii, että kansainväliset muuttoyritykset arvioivat muuttotoimintaansa säännöllisesti riippumattomilla tarkastuksilla kolmen vuoden välein. Näin varmistetaan, että kansainvälisiä muuttopalveluita toimitetaan laadukkaasti ja tehokkaasti voimassa olevan yhteisen standardin mukaan. Se tarjoaa myös läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että standardit pysyvät korkeina.

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International) on kansainvälinen muutto- ja relocation-yritysten muodostama verkosto. Se kattaa alan johtavat järjestöt ja tuottaa erinomaisia palveluita. Lisäksi sen talous on vakaalla pohjalla.

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR) on muutto- ja relocation-yritysten liitto, jonka tarkoitus on edistää muuttoalan ammattimaisuutta. Sen päätehtäviin kuuluu ammatillisten standardien kehittäminen ja ylläpitäminen, asiantuntijakoulutuksen järjestäminen muuttoyrityksille ja avun tarjoaminen kiistojen ratkaisemiseksi.

The European Relocation Association (EURA)

The European Relocation Association (EURA)

European Relocation Associationin (EURA) tarkoitus on edistää ja parantaa ammattimaisten mobility- ja relocation-yritysten palveluita organisaatioille, joilla on kansainvälisellä tasolla liikkuvia työntekijöitä. EURA myös tukee ja neuvoo relocation-ammattilaisia ja mahdollistaa verkoston jäsenten välisen tiedonvaihdon.

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) valvoo Euroopan muuttoyritysten etuja. FEDEMAC hoitaa yhteyksiä muuttoyritysten ja Euroopan viranomaisten välillä. Liitto valvoo noin 3 000 muuttoyrityksen etuja 26 Euroopan maassa Euroopan parlamenttia ja komissiota sekä muita viranomaisia, kuten kansallisia liittoja ja ammattiyhdistyksiä kohtaan.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.