Sertifikaatit ja rekisteröinnit

Keskitymme laatuun, huolenpitoon ja kestävyyteen. Se on keskeinen osa Alfan ihmisiä ja kulttuuria. Tietosi suojataan tietoturvan hallintajärjestelmän (ISMS) avulla.

ISO 27001-sertifikaatti

Turvaamme tietosi.

Tieto on hyvin tärkeä ja jatkuvasti muuttuva voimavara organisaatiollemme ja asiakkaillemme. Hallitsemme ja suojaamme tiedot ISO 27001 -standardin mukaisesti.

Tietojen menettäminen, luottamuksellisten tietojen varastaminen ja elintärkeiden asiakirjojen vahingoittuminen on karua todellisuutta, jolla voi olla vakavat vaikutukset liiketoiminnalle. Sen vuoksi on tärkeää, että arvokkaita tietojasi säilyttävät järjestelmät on suojattu tietoturvan hallintajärjestelmällä (ISMS).

ISO 27001-standardi tarjoaa rakenteen ISMS:n toteuttamiselle. Se suojaa tietojasi ja helpottaa prosessien hallintaa, mittausta ja kehitystä. Alfa on huolehtinut tietoturvan kolmesta ulottuvuudesta: Luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus.

Alfalle myönnettiin ISO 27001-sertifikaatti vuonna 2013.

Meillä on tietoturvariskien minimoinnissa tarvittavat välineet.

Alfa toimii ISO 27001-sertifikaatin mukaan sujuvasti ja tehokkaasti. Ylitämme sertifikaatin vaatimukset: Meillä on välineet muuttoliiketoimintaan liittyvien tietoturvariskien minimoimiseksi. Riippumaton Intertek on tarkastanut Alfan palvelut asiakkaiden ja sidosryhmien kysynnän kannalta.

Alfalle myönnettiin ISO 27001-sertifikaatti vuonna 2013. Intertek on arvioinut ja rekisteröinyt meidät SS ISO/IEC 27001:2013-vaatimusten mukaan.

Tietoturvan hallintajärjestelmää sovelletaan globaalien markkinoiden palveluihin. Kaikki tapahtuu soveltuvuuslausunnon (Statement of applicability) mukaan. Vuosittain tehdään ulkoinen ISO 27001 -tarkastus.

ISO 14001-sertifikaatti

Olemme vastuussa ympäristöstä.

Lisääntynyt tutkimus alan vaikutuksista ympäristöön on tehnyt ISO 14001-standardin noudattamisesta entistäkin tärkeämpää.

Sitä mukaa kun tietoisuutemme ilmastonmuutoksesta ja ympäristön pilaantumisesta vähitellen kasvaa, monet kääntävät katseensa kohti yrityksiä ja vaativat niitä lisäämään vastuutaan ympäristöstämme.

Ympäristövaatimusten noudattaminen on tärkeää, joskaan ei uutta Alfalle. Itse asiassa saimme ensimmäisen tunnustuksen sitoutumisestamme ympäristön hyväksi tekemäämme työhön Tetra Laval Group Transport and Travelilta jo vuonna 2005.

Sitoutumisemme ympäristötyöhön palkittiin uudelleen vuonna 2012 Ruotsin kuljetusyrittäjien liiton (Sveriges Åkeriföretag) tunnustuksella: Alfa voitti ympäristökategorian palkinnon. Palkinnon perustelut: ”Alfa on kehittänyt organisaatiotaan perusteellisesti siten, että ympäristötyö näkyy selvästi päivittäisessä toiminnassa. Alfa toteuttaa kuljetukset asiakkaidensa kanssa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella. Se on mahdollista, kun jokainen toimeksianto suunnitellaan perusteellisesti materiaalien käytöstä ja kuljetusyhtiöiden standardisoinnista logistiikan suunnitteluun. Näin saavutetaan myös paras tehokkuus.”

ISO 14001-sertifikaatti

Järjestelmällistä työtä ympäristön parantamiseksi.

ISO 14001 on ympäristönhallintajärjestelmien kansainvälinen standardi, jonka avulla Alfa voi tunnistaa ja järjestelmällisesti vähentää mahdollisesti ympäristölle haitallisia vaikutuksiaan.

Intertek on arvioinut ja rekisteröinyt Alfan SS-EN ISO 14001:2015-vaatimusten mukaan. Ympäristönhallintajärjestelmää sovelletaan muutto-, relocation- ja mobility-palveluihin kansainvälisillä markkinoilla. Kaikki tapahtuu soveltuvuuslausunnon (Statement of applicability) mukaan. Vuosittain tehdään ulkoinen ISO 14001-tarkastus.

Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO)

Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO)

Tämä sertifikaatti varmistaa laadun ja toimitusketjun turvallisuuden koko EU:n alueella. Se on Maailman tullijärjestön (WCO) luoma kumppanuus yritysten ja tullin välille. Sertifioidut AEO-yritykset täyttävät monipuoliset kriteerit ja tekevät läheistä yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa ja hyödyntävät etuja ja helpotuksia kaupankäynnissä kolmansien maiden kanssa.

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu

Alfan ruotsalainen haaraosasto on FIDI-FAIM-sertifioitu. Sertifikaatti vaatii, että kansainväliset muuttoyritykset arvioivat muuttotoimintaansa säännöllisesti riippumattomilla tarkastuksilla kolmen vuoden välein. Näin varmistetaan, että kansainvälisiä muuttopalveluita toimitetaan laadukkaasti ja tehokkaasti voimassa olevan yhteisen standardin mukaan. Se tarjoaa myös läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että standardit pysyvät korkeina.

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International) on kansainvälinen muutto- ja relocation-yritysten muodostama verkosto. Se kattaa alan johtavat järjestöt ja tuottaa erinomaisia palveluita. Lisäksi sen talous on vakaalla pohjalla.

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR) on muutto- ja relocation-yritysten liitto, jonka tarkoitus on edistää muuttoalan ammattimaisuutta. Sen päätehtäviin kuuluu ammatillisten standardien kehittäminen ja ylläpitäminen, asiantuntijakoulutuksen järjestäminen muuttoyrityksille ja avun tarjoaminen kiistojen ratkaisemiseksi.

The European Relocation Association (EURA)

The European Relocation Association (EURA)

European Relocation Associationin (EURA) tarkoitus on edistää ja parantaa ammattimaisten mobility- ja relocation-yritysten palveluita organisaatioille, joilla on kansainvälisellä tasolla liikkuvia työntekijöitä. EURA myös tukee ja neuvoo relocation-ammattilaisia ja mahdollistaa verkoston jäsenten välisen tiedonvaihdon.

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) valvoo Euroopan muuttoyritysten etuja. FEDEMAC hoitaa yhteyksiä muuttoyritysten ja Euroopan viranomaisten välillä. Liitto valvoo noin 3 000 muuttoyrityksen etuja 26 Euroopan maassa Euroopan parlamenttia ja komissiota sekä muita viranomaisia, kuten kansallisia liittoja ja ammattiyhdistyksiä kohtaan.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.