Ympäristöystävällisyys

Alfan ympäristöstrategia on keskeisessä asemassa haluttaessa tarjota kestäviä mobility-palveluita. Alfa on Pohjoismaiden suurin mobility- ja muuttopalveluiden toimittaja yksityis- yritysasiakkaille.

Ympäristökäytäntö

Me välitämme ympäristöstä.

Laajuus

Alfa tarjoaa palveluita relocation-, muutto-, henkilö-, maahanmuutto- ja viisumiasioihin keskittyvissä liiketoimintasegmenteissä. Meillä on toimipaikat Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Käytäntö kattaa kaikki liiketoimintasegmentit ja toimipaikat.

Tavoitteet

Alfa lisää mobility-palveluiden arvoa kehittämällä jatkuvasti seuraavia:

  • Toimitusketjujen ympäristötoiminta, jossa erityinen painopiste on ilmastonmuutosta ja saastumista lisäävissä päästöissä
  • Ympäristöriskien hallinta
  • Ympäristötietoisuus ja -osaaminen

Ympäristökäytäntö

Ympäristövastuumme.

Johtotiimi on vastuussa ympäristökäytännön kehityksestä, toteutuksesta, viestinnästä ja päivityksestä.

Avaintulokset 

  • Alfa haluaa tulla tunnetuksi vastuullisena liiketoimintakumppanina, joka tekee ennakoivaa ja järjestelmällistä työtä ympäristön hyväksi.
  • Alfa noudattaa sitovia ympäristövelvoitteita.
  • Alfa on työpaikka, jossa vallitsee vahva ja kestävä kulttuuri.

Ympäristökäytäntö

Our Principles.

Alfan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat yleiset kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövastuun periaatteet YK:n Global Compactin mukaisesti.

  • Tarjoamme mobility-palveluita asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien vaatimuksiin vastaamiseksi vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita.
  • Sovellamme varovaisuusperiaatetta siten, että järjestelmällisesti arvioimme ja hallitsemme toimintaamme liittyviä ympäristöriskejä.
  • Työskentelemme aktiivisesti kohti laajempaa ympäristövastuuta, jossa ympäristön kehitys on olennainen osa kaikkea liiketoimintaamme.
  • Kehitämme ja toteutamme aktiivisesti mobility-palveluiden kestäviä tuotantotapoja.
Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.