Visjon, misjon og verdier

Formål flytter mennesker for å forandre verden. Fremtiden for mobility kommer til å være strategisk. Vi ønsker å være med på å forbedre livene til de flyttende og deres familier. Vi ønsker å fortsette å levere bedre tjenester ved hjelp av innovasjoner i kundebetjening, og ved å utvikle konsepter med globalt omfang basert på vår lokale ekspertise og overlegen forsyningsstyring.

Strategiske mål

Nøkkelen er å levere service.

I januar 2017 lanserte Alfa sin strategi for 2020. Et av våre strategiske mål er å fortsette å utvikle en kultur som er bærekraftig, verdiskapende, fokusert og innrettet mot kundeservice. Vi skal beholde og utvikle de beste menneskene ved hjelp av talentstyring og opplæring via vår mennesker-og-kultur-strategi, og vi skal fokusere på å oppnå høy og gjennomført tilfredshet, samtidig som vi leverer en service som er i tråd med globale standarder og bestemmelser.

Vi ønsker å fortsette å levere bedre tjenester ved hjelp av innovasjoner i kundebetjening, og ved å utvikle konsepter med globalt omfang basert på vår lokale ekspertise og overlegen forsyningsstyring.

Alfa skal fortsette å være årvåkne for å kunne skape forbedringer i lønnsomhet ved effektivitet; ved å utnytte stordriftsfordeler på tvers av Alfas voksende globale nettverk av partnere og kunder, og ved bærekraftige investeringer i teknologiplattformer.