Alfa Mobility

Visjon, misjon og verdier

Formål flytter mennesker for å forandre verden. Fremtiden for mobility kommer til å være strategisk. Vi ønsker å være med på å forbedre livene til de flyttende og deres familier. Vi ønsker å fortsette å levere bedre tjenester ved hjelp av innovasjoner i kundebetjening, og ved å utvikle konsepter med globalt omfang basert på vår lokale ekspertise og overlegen forsyningsstyring.