Alfa Mobility

Viktig information för dig som uthyrare

Det här ska du tänka på när du hyr ut din bostad. 

Frågor & svar

Q&A

Vem ser min annons i bostadsbanken? 

Bara vi som arbetar på Alfa med bostadsuthyrning har tillgång till databasen. 

Vilken hyresperiod är vanligast? 

Det är störst efterfrågan på hyresperioder på minst ett år och gärna längre. Det gäller för både hus och lägenheter. 

Vad kan vi ta i hyra? 

Vi kan inte ge råd om vad du ska ta i hyra, det måste du avgöra själv. Däremot kan vi diskutera hyran när vi har en kund som är intresserad av er bostad och som kanske har en särskild budget. Du kan få en viss vägledning om du tittar på bostadsannonserna på till exempel Blocket.  
 
Mer information om vad som anses vara rimlig hyressättning finns under fliken Hyreslag/Skälig hyra.

Deposition 

Det är vanligt att  ta ut en deposition motsvarande 1 månadshyra för en lägenhet, och 1-3 månadshyror för ett hus. 

Ska vi hyra ut möblerat eller omöblerat? 

Vi har kunder som önskar möblerat, omöblerat eller delvis möblerat. Viss flexibilitet kan vara till hjälp.

Kan jag hyra ut till ett företag?  

Din hyresgäst behöver inte vara en privatperson, det går också bra att hyra ut till ett företag. I stort sett gäller samma regler oavsett vem hyresgästen är. Tänk dock på att det inte är alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillåter uthyrning till företag.   
 
Det är inte helt ovanligt att företag hyr ett hus eller en lägenhet som bostad åt en anställd. Men utvecklingen idag är att allt färre företag skriver på hyreskontrakt för sina anställda.  
 

Måste jag skatta för min hyresinkomst när jag hyr ut? 

Ja, förutsatt att dina hyresintäkter under året överstiger 40 000 kr (motsvarande det schablonavdrag du får göra vid uthyrning). Skatteverket har verktyg som hjälper dig att räkna ut din skatt:    

Hyra ut privatbostad - bostadsrätt, hus och hyresrätt | Skatteverket 

Vem tar hand om trädgården när jag hyr ut mitt hus?   

Det är inte roligt att konstatera att trädgården helt har förfallit under hyrestiden. För att undvika tråkiga överraskningar är det bra att redan i hyresavtalet reda ut vem som göra vad. Hyresgästen anses normalt ansvarig för sedvanlig skötsel av trädgården som att klippa gräs, räfsa löv och rensa ogräs i rabatter. Hyresgästen är också skyldig att hålla gångvägar fria från snö och is. Att klippa häckar är däremot inte hyresgästens ansvar; det åligger dig som hyresvärd. Detsamma gäller större ingrepp som att beskära eller fälla träd.  

Vad hjälper Alfa till med? 
  • Hyreskontrakt: Vi upprättar hyreskontrakt som följer svensk hyreslag. 
  • Inflyttningsinspektion: Vid inflyttningsdagen genomför vi en grundlig besiktning och tar bilder för att dokumentera skicket på din bostad. Både du och hyresgästen får en kopia på besiktningsprotokollet.  
  • Hjälp att teckna hemförsäkring: Vi hjälper våra kunder att teckna en hemförsäkring. Den ska inkludera en ansvarsförsäkring, som är viktig om hyresgästen skulle orsaka någon skada i bostaden.
  • Vi utför bara utflyttningsinspektion om det beställts av kundens företag. 
Vad ska jag tänka på när jag har valt att hyra ut min bostad? 
  • Godkännande: Du måste ha godkännande för att hyra din bostad från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Om du äger ett hus, var beredd att visa ägarbevis. 
  • Uppsägningstid: Om du hyr ut en hyresrätt på bestämd tid är du som hyresvärd bunden till  kontraktsperioden. Hyresgästen, å andra sidan, kan säga upp avtalet när som helst under hyresperioden med 3 kalendermånaders uppsägningstid. I en bostadsrätt har hyresgästen 1 kalendermånads uppsägningstid medan du som hyresvärd har 3 kalendermånaders uppsägningstid när som helst under uthyrningsperioden. 
  • ”Kalendermånad” betyder att uppsägningstiden alltid räknas i hela månader. Om du säger upp avtalet en viss månad börjar uppsägningstiden löpa den 1:a i månaden därpå. Du kan inte säga upp hyresgästen till mitten av en månad. 
  • Försäkring: Som ägare till ett hus eller en bostadsrätt måste du alltid ha bostaden försäkrad, oavsett om du själv bor där eller inte. Även du som hyr ut din hyresrätt i andra hand ska behålla din hemförsäkring under hyrestiden. Försäkringen gäller dock bara dig och dina saker, därför måste hyresgästen också ha en egen hemförsäkring. 
  • Flyttstädning: Bostaden skall vara flyttstädad vid överlämning. Detta gäller både från uthyrarens sida, före inflyttning, och från hyresgästens sida, vid utflyttning. 
  • Inventarielista/skötselråd: Det är din sak som hyresvärd att upprätta en eventuell inventarielista och skötselråd för bostad och trädgård.
Hur ordnar Alfa visningar? 

Vi genomför både vanliga visningar och virtuella visningar. Om våra kunder har möjlighet att komma till Sverige innan de flyttar, då kan vi ordna visningar där vi följer med kunden under arbetstid. Om kunden inte kan komma innan de flyttar kan vi skicka bilder eller filma bostaden, alternativt ordna en visning digitalt om det går.  

Vad är normalt slitage? 

Normalt slitage kan exempelvis vara fettfläckar, märken i väggar efter tavlor, repor på möbler eller färgförändringar på en köksbänk.  

För mer information, se vår checklista för utflytt.  

Länk till checklista för utflytt

Kontakta oss

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.