Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Styrelse

Alfa Scandinavia AB är ett holdingbolag för Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company.

Stefan Engdahl

Stefan Engdahl

Styrelseordförande

Stefan Engdahl bor i Jönköping. Han är en före detta partner och ledare för Ernst & Young med 25 års erfarenhet från revision och konsultation. Under sina 25 år tjänade han medelstora och stora privata såväl som börsnoterade företag. Han är också styrelseledamot i några andra företag utanför Alfa Scandinavia. Stefan är vd för MIDAQ AB.

Hans-Göran Frick

Hans-Göran Frick

Styrelseledamot

Hans-Göran Frick bor i Jönköping. Han har 30 års erfarenhet som advokat från fusioner, företagsförvärv och allmän bolagsrätt. Han har också erfarenhet från domstolsarbete. Hans-Göran är styrelseordförande i MIDAQ AB samt flera andra bolag.

Håkan Sundberg

Håkan Sundberg

Styrelseledamot

Håkan Sundberg bor i Smålandsstenar. Han är auktoriserad revisor med mer än 20 års erfarenhet från Ernst & Young där han arbetade som kontorschef, revisor och partner. Hans huvudkunder var små och medelstora företagare. Håkan har en magisterexamen från Jönköping International Business School.

Håkan är finansdirektör för MIDAQ AB.

Lars Lykke Iversen

Lars Lykke Iversen

Styrelseledamot

Lars Lykke Iversen bor i Toronto, Kanada. Lars har tjänstgjort som ordförande i Overseas Movers Network International (OMNI), styrelseledamot för Worldwide Employee Relocation Council (WERC), samt styrelseledamot i FIDI Asia, en internationell allians av företag inom flytt- och relocation-tjänster.