Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Styrelse

Alfa Scandinavia AB är ett holdingbolag för Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company.

Hans-Göran Frick

Hans-Göran Frick

Styrelseordförande

Hans-Göran Frick bor i Jönköping. Han har 30 års erfarenhet som advokat från fusioner, företagsförvärv och allmän bolagsrätt. Han har också erfarenhet från domstolsarbete. Hans-Göran är styrelseordförande i MIDAQ AB samt flera andra bolag.

Stefan Engdahl

Stefan Engdahl

Styrelseledamot

Stefan Engdahl bor i Jönköping. Han är en före detta partner och ledare för Ernst & Young med 25 års erfarenhet från revision och konsultation. Under sina 25 år tjänade han medelstora och stora privata såväl som börsnoterade företag. Han är också styrelseledamot i några andra företag utanför Alfa Scandinavia. Stefan är vd för MIDAQ AB.

Lars Lykke Iversen

Lars Lykke Iversen

Styrelseledamot

Lars Lykke Iversen bor i Toronto, Kanada. Lars har tjänstgjort som ordförande i Overseas Movers Network International (OMNI), styrelseledamot för Worldwide Employee Relocation Council (WERC), samt styrelseledamot i FIDI Asia, en internationell allians av företag inom flytt- och relocation-tjänster.