Alfa Mobility

Styrelse

Alfa Scandinavia AB är ett holdingbolag för Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company.

Stefan Engdahl

Stefan Engdahl

Styrelseordförande

Stefan Engdahl bor i Jönköping. Han är en före detta partner och ledare för Ernst & Young med 25 års erfarenhet från revision och konsultation. Under sina 25 år tjänade han medelstora och stora privata såväl som börsnoterade företag. Han är också styrelseledamot i några andra företag utanför Alfa Scandinavia. Stefan är vd för MIDAQ AB.

Hans-Göran Frick

Hans-Göran Frick

Styrelseledamot

Hans-Göran Frick bor i Jönköping. Han har 30 års erfarenhet som advokat från fusioner, företagsförvärv och allmän bolagsrätt. Han har också erfarenhet från domstolsarbete. Hans-Göran är styrelseordförande i MIDAQ AB samt flera andra bolag.

Håkan Sundberg

Håkan Sundberg

Styrelseledamot

Håkan Sundberg bor i Smålandsstenar. Han är auktoriserad revisor med mer än 20 års erfarenhet från Ernst & Young där han arbetade som kontorschef, revisor och partner. Hans huvudkunder var små och medelstora företagare. Håkan har en magisterexamen från Jönköping International Business School.

Håkan är finansdirektör för MIDAQ AB.

Jonas Netterström

Jonas Netterström

Styrelsemedlem

Jonas Netterström bor i Jönköping. Han har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar som VD för flera välkända privata och börsbolag. Jonas sitter även i styrelsen för några andra bolag än Alfa Scandinavia AB.

Jonas är VD för MIDAQ Outdoor Living AB.

Lars Lykke Iversen

Lars Lykke Iversen

Bestyrelsesmedlem

Lars Lykke Iversen bor i Toronto, Canada. Han har været præsident for Overseas Movers Network International (OMNI), bestyrelsesmedlem hos Worldwide Employee Relocation Council (WERC) og bestyrelsesmedlem for FIDI Asia, en international alliance af leverandører af flytte- og relocation-tjenester.