Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Immigrationshantering

Immigrationsprocessen och kraven för arbetstillstånd är ofta komplexa, förvirrande och är under konstant förändring. Vi på Alfa håller oss uppdaterade och proaktiva för att vara så effektiva som möjligt.

Föreställ dig en framtid med flexibel arbetskraft – behåll er interna kompetens och lägg till extern, effektiv specialistkunskap. När resurserna är begränsade och medarbetarnas erfarenhet är högsta prioritet, är detta ett kostnadseffektivt alternativ.

Fördjupa dig i relocation

Immigrations-processen

Vi gör så att immigrationsprocessen blir enkel att följa.

Strategiskt ledarskap

Vi agerar som din strategiska partner på den internationella immigrationsmarknaden.

Immigrationsteam

Vi håller dig uppdaterad om de senaste reglerna inom immigration.

Kraven på Immigration

Kontakta Alfa för support.

Kundfokus

Alfa handlar om högkvalitativ service och engagemang från dag ett.

Immigrationsprocessen

Känn dig trygg med Alfa.

Våra kunder litar på oss för att vi gör immigrationsprocessen mer begriplig. Vi ger alltid kunden och medföljande familjen detaljerad översikt över hela immigrationsprocessen, den förväntade tidslinjen och eventuella hinder. Vi hjälper till att identifiera och inhämta nödvändiga handlingar, fylla i de korrekta blanketterna samt lämna in en komplett ansökan om uppehållstillstånd å kundens vägnar. När ansökan har lämnats in, agerar vi som ombud och följer upp det pågående ärendet med statliga myndigheter.

Vi hjälper också till med obligatoriska registreringar i värdlandet när en visa- och uppehållstillståndsansökan har beviljats. Dessutom följer vi med kunden och medföljande familj till de olika myndigheterna för att säkerställa att alla formaliteter är uppfyllda.

Se vår informationsvideo för immigrationsprocessen (eng) här

Strategiskt ledarskap

Alfa, din strategiska partner.

Genom många års erfarenhet på den globala immigrationsmarknaden har Alfa samlat en inarbetad grupp av betrodda partners runt om i världen. Vår erfarenhet av att arbeta med många företagspolicyer ger oss stor inblick i vad som fungerar i den verkliga världen.

Våra kontakter förser oss med

  •    lokal immigrationskunskap
  •    möjliggör ett flöde av data
  •    rapportering i realtid

Vi kan assistera dig med att skapa enhetliga servicenivåavtal, ge råd om omfattning och betalningsvillkor till fördel för din organisation.

Immigrationsteam

Använd vårt erfarna Immigrationsteam.

”Samtidigt som rörligheten på den globala arbetsmarknaden ständigt växer, står arbetsgivare runt om i världen inför den stora utmaningen att möta sina rekryteringsbehov. Detta i en tid då migrationsregler ständigt påverkas av politiska beslut, som till exempel Brexit. Alfas kunder ska får snabb service och korrekta råd om den senaste utvecklingen inom migrationsområdet.”

Estelle Lundberg
Team Lead Immigration Sverige

Kraven på Immigration

Kraven på immigration varierar mycket mellan olika länder och detaljerna kan vara tidskrävande och frustrerande.

Icke desto mindre kan effekten av okunskap av immigrationslagar få konsekvenser för dig och dina anställda, både finansiellt och annat.

Kontakta Alfa för support!

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.