Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

Om du vill arbeta eller studera i ditt nya värdland behöver du ett arbetstillstånd. Dessutom krävs ett uppehållstillstånd för vistelser längre än en bestämd tidsperiod. Alfa hjälper dig med förberedelserna innan flytten genomförs.

Arbets- och uppehållstillstånd

Använd vårt erfarna Immigrationsteam.

Alfas immigrationsteam informerar dig om reglerna för uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd och om nödvändiga handlingar som ska lämnas in tillsammans med din ansökan. Vi följer även med dig till olika myndigheter för att mildra den stress och osäkerhet som nyanlända kan uppleva.

Uppehållstillstånd med biometriska funktioner

Kontakta oss för arbets- och uppehållstillstånd.

Viktigt att tänka på: Om du får ett uppehållstillstånd utförs det i form av ett kort, komplett med biometriska funktioner (ansiktsbild och fingeravtryck) och en digital signatur lagrad på ett inbäddat mikrochip. Kortet är därefter ett bevis på att du har ett giltigt uppehållstillstånd.

Registrering av biometri när du skickar in din ansökan personligen.

Du måste lämna biometri och din signatur när du skickar in din ansökan. Detta gäller både om du skickar in den personligen i ett diplomatuppdrag (ambassad eller generalkonsulat) eller genom en Alfa-partner som tar emot ansökningar på uppdrag av ett diplomatärende.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.