Arbets- och uppehållstillstånd

Om du vill arbeta eller studera i ditt nya värdland behöver du ett arbetstillstånd. Dessutom krävs ett uppehållstillstånd för vistelser längre än en bestämd tidsperiod. Alfa hjälper dig med förberedelserna innan flytten genomförs.
Introduktion

Vi håller dig uppdaterad. Lita på oss.

Alfa ser till att alla nödvändiga handlingar för arbets- och uppehållstillstånd är korrekta och håller dig uppdaterad under hela processen.

3 3

Arbets- och uppehållstillstånd

Använd vårt erfarna Immigrationsteam.

Alfas immigrationsteam informerar dig om reglerna för uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd och om nödvändiga handlingar som ska lämnas in tillsammans med din ansökan. Vi följer även med dig till olika myndigheter för att mildra den stress och osäkerhet som nyanlända kan uppleva.

 

Uppehållstillstånd med biometriska funktioner

Kontakta oss för arbets- och uppehållstillstånd.

Viktigt att tänka på: Om du får ett uppehållstillstånd utförs det i form av ett kort, komplett med biometriska funktioner (ansiktsbild och fingeravtryck) och en digital signatur lagrad på ett inbäddat mikrochip. Kortet är därefter ett bevis på att du har ett giltigt uppehållstillstånd.

Registrering av biometri när du skickar in din ansökan personligen.

Du måste lämna biometri och din signatur när du skickar in din ansökan. Detta gäller både om du skickar in den personligen i ett diplomatuppdrag (ambassad eller generalkonsulat) eller genom en Alfa-partner som tar emot ansökningar på uppdrag av ett diplomatärende.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.