Alfa Mobility

Professionella försäkringar vid bohagsflytt

Skydda dig inför eventuell fysisk förlust eller skada på bohag genom att köpa våra försäkringslösningar. Läs mer om våra konkurrenskraftiga försäkringslösningar för flytt och magasinering nedan eller kontakta oss för information och priser.
Highlights

Alfas försäkringslösningar.

Försäkringslösningar

Vi erbjuder konkurrenskraftiga försäkringslösningar för flytt och magasinering.

Försäkringsnivåer

Kontakta oss för priser!

Försäkra ditt bohag med oss.

Läs mer om vår allriskförsäkring.

Försäkringsinformation

Försäkra ditt bohag genom Alfa.

Försäkringslösning

Det är svårt att förutse alla händelser och risker i en internationell bohagsflytt. Även om vi är varsamma under packning och lastning är det omöjligt att helt eliminera risken för skador. Vi erbjuder en ”allrisk” försäkringslösning med en extra försäkringspremie för våra kunder. Så snart vi får ett ifyllt och undertecknat värderingsformulär, utfärdar vi en försäkringspolicy.

  • Försäkringsskydd
  • Försäkringsvärdering
  • Försäkring av fraktkostnader
  • Försäkring under magasinering i transit

Försäkringsskydd

Försäkringen täcker allmän förlust eller skada på dina ägodelar från den tidpunkt då Alfa eller vår utnämnda partner hanterar packning och lastning vid ursprungsadressen och hela vägen till lossning och uppackning i den nya bostaden. Undantag och andra detaljer finns i dokumentet ”försäkringsvillkor” som vi delger våra kunder.

Vi ber dig att vara särskilt medveten om några av undantagen, såsom:

  • boskap, levande växter, kontanter, smycken etc. som inte ska ingå i sändningen
  • skador på grund av varans art eller deras bristfälliga tillstånd
  • teknisk, elektrisk eller elektronisk störning såvida inte orsakad av märkbar yttre påverkan

Försäkringen täcker föremål som packas av Alfa eller utnämnd partner. Försäkringen täcker inte några föremål packade av ägaren.

Försäkringsvärdering

Vår försäkring täcker ersättningsbelopp baserade på destinationslandet. Detta innebär att försäkringsbeloppet representerar kostnaden för alla artiklar till aktuella priser i destinationslandet. Detta gäller endast om ett detaljerat försäkringsvärderingsformulär för alla artiklar har fyllts i och godkänts. Det är mycket viktigt att dina ägodelar inte är undervärderade. I händelse av ett anspråk kan du stå inför det faktum att försäkringsgivarna bara kommer att ersätta i samma proportion som ditt försäkrade värde har till det verkliga värdet.

Exempel: Om du försäkrar bohaget till ett värde av 10 000 euro och det verkliga värdet är 20 000 euro, kan fordringar lösas till hälften av det faktiska värdet.

Försäkring av fraktkostnader

I händelse av total förlust kan försäkringsgivarna dra av kostnaden för flytten. Vi rekommenderar att du använder alternativet i vår försäkring för att täcka denna händelse.

Försäkring under magasinering i transit

Magasinering upp till 120 dagar, antingen på ursprungsorten eller på destinationen eller en kombination av båda, ingår om leveransen är magasinerad hos Alfa eller vår utnämnda partner.
Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.