Relocation


Relocation-ekspertens positive påvirkning kan ikke overvurderes, uavhengig av destinasjon. I Skandinavia har Alfa et trofast team av heltidskonsulenter. De er uvurderlige ressurser ved ethvert mobility-oppdrag, fordi de kombinerer svar med erfaring, informasjon med personlighet og gir støtte og hjelp til de flyttende og familiene deres. De sørger med andre for bekymringsløs flytting.

Husjakt

Et egnet bomiljø spiller en viktig rolle for enhver vellykket relocation, og derfor begynner vi husjakten med en samtale under fire øyne med den flyttende.

Midlertidig bosted

Alfa tar seg av bestilling og administrasjon av midlertidige bosteder av varierende lengde, avhengig av situasjonen til den enkelte flyttende.

Betalingshåndtering

Alfa kan ta seg av betalingshåndteringen ved relocation, slik at leverandører, husverter og ligningsmyndighetene får riktig betaling til riktig tid.

Flytting basert på engangsbeløp – vi tar oss av det!

Utbetaling av et engangsbeløp i stedet for å yte mer relocation-spesifikke godtgjørelser gir fleksibilitet og valgfrihet.

Komme til et nytt sted

Det er viktig å ha mest mulig på plass før den flyttende så mye som går om bord i flyet.

Tilpassede relocation-tjenester

I Alfa er vi fullstendig klar over alle kostnader som er involverte når en medarbeider skal flytte til et nytt land.

Innføring

Vi lykkes ved hjelp av erfaring.

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

3 3

Relocation i Skandinavia

Vi sørger for en velykket relocation.

Du finner Alfas relocation-konsulenter i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, København, Aarhus, Oslo, Stavanger og Helsinki. Vi reiser også til andre byer i Skandinavia for et møte ansikt til ansikt.

Å skulle venne seg til et nytt hjem kan være en overveldende prosess.

Alfas hjelpsomme konsulenter sørger for at du har den kunnskapen og tryggheten du trenger når du ankommer de nye omgivelsene. Vi kan tilby en innføring i ditt nye miljø fra en som kjenner det godt og kan gi deg viktig informasjon, mens vi hjelper deg og familien på plass.

Relocation utenfor Skandinavia

Vi er privilegerte.

Alfa er privilegert som får arbeide med så mange anerkjente globale partnere. Dette får også du dra nytte av når du lar Alfa koordinere flyttingen din til utlandet. Alfas relocation-team holder løpende kontakt med de flyttende og deres familier, samt med Alfas partnere, for å sikre at alle flytteoppdrag gjennomføres i henhold til serviceavtalene.

Rådgivningstjenester

 • Brifing og forberedelse
 • Rådgivning før besøk
 • Bestilling av flybilletter
 • Henting på flyplass
 • Rekognoseringstur
 • Orientering og tilrettelegging
 • Registrering lokalt
 • Førerkort
 • Innføring i kultur
 • Språkopplæring
 • Koordinering av flytteservice
 • Finne skole
 • Betalingshåndtering

Tjenester knyttet til bosted

 • Husjakt
 • Betalingshåndtering
 • Midlertidig bosted
 • Forhandling om leieavtale
 • Hjelp ved innflytting
 • Håndtering av leieforholdet
 • Utvidelse av leieavtale
 • Tilbakebetaling av depositum
 • Tilbakereise til hjemlandet: Brifing og rådgivning
 • Hjelp ved utflytting
 • Avreiseservice
 • Fornyelse av leieavtale

Nyhetsbrev

Immigration excellence for assignees

Immigration Management