Miljø og bæredygtighed

Alfas miljøstrategi er central i arbejdet henimod vores vision om at levere bæredygtige mobilitetstjenester.
Introduktion

Vores formål: At levere bæredygtig global mobilitet.

Alfa er den største skandinaviske leverandør af mobilitets- og udstationeringstjenester for privatpersoner, virksomheds- og branchepartnere.

3 3

Miljøpolitik

Vi går op i miljøet.

Omfang

Alfa leverer tjenester inden for følgende forretningssegmenter: Relocation, flytning, mennesker samt immigration og visum. Vi har kontorer i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Denne politik dækker alle forretningssegmenter og kontorer.

Formål

Alfa tilfører værdi til de leverede mobilitetstjenester ved konstant at forbedre:

  • Forsyningskædernes resultater med særligt fokus på udledninger der bidrager til klimaforandringer og luftforurening
  • Håndtering af miljørisici
  • Miljøbevidsthed og -kompetencer

Få yderligere oplysninger om bæredygtig mobilitet i praksis (eng)

Miljøpolitik

Vores miljømæssige ansvar.

Ledelsen er ansvarlig for udvikling, implementering, kommunikation om og opdatering af miljøpolitikken.

De vigtigste resultater 

  • Alfa skal opfattes som en ansvarlig forretningspartner med proaktivt og systematisk miljøarbejde.
  • Alfa overholder bindende, miljømæssige forpligtelser.
  • Alfa er en arbejdsplads med en stærk bæredygtighedskultur.

Miljøpolitik

Vores principper.

Alfas handlinger og beslutningsprocesser tager udgangspunkt i de generelle principper for bæredygtighed og miljømæssigt ansvar i FNs Global Compact.

  • Vi leverer mobilitetstjenester, som opfylder kundens og andre interessenters aktuelle behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers behov.
  • Vi anvender forsigtighedsprincipper, hvilket betyder at vi systematisk vurderer og håndterer miljørisici i forbindelse med vores drift.
  • Vi arbejder aktivt henimod endnu større miljømæssigt ansvar, hvilket betyder, at miljøforbedringer er en integreret del i alle dele af vores virksomhed.
  • Vi arbejder aktivt på at udvikle og implementere bæredygtige metoder til levering af mobilitetstjenester.

Få yderligere oplysninger om vores miljøarbejde og priser her.

Nyhedsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.