Beskytter dine personopplysninger

Vi verdsetter og beskytter personopplysningene dine. Alfa er en trygg partner for enhver mobility-bruker. Vårt personell holdes stadig oppdatert om alle aspekter ved personvern og sikkerhet via vårt nettbaserte system LMS TerraNova.

AIT (Alfa Integrated Technology)

Alfa og ISMS (Information Security Management System).

““Alfa har hatt et system for håndtering av informasjonssikkerhet – ISMS (Information Security Management System) – på plass siden 2011. Dette systemet er underlagt uavhengige, tredjeparts sertifiseringsrevisjoner utført av det akkrediterte sertifiseringsorganet Intertek. Aspekter ved personvern og beskyttelse av data, inkludert dem som er basert på juridiske og/eller avtalemessige krav, håndteres via ISMS.

Selskapsstrategien er virtualisering i et outsourcet miljø, inkludert SLA-er for gjenoppretting av tjenester/servere, med en tilgjengelighet på 99 % som resultat. Våre forretningskontinuitetsplaner blir jevnlig utsatt for granskinger utført av en godkjent leverandør som er IS0/IEC 27001-sertifisert.

Alt personell gjennomgår obligatorisk opplæring på kontinuerlig basis, via vårt nettbaserte program LMS TerraNova, som inneholder en rekke domener som dekker personvern og alle aspekter ved sikkerhet. Sikkerhet er også et tema som går igjen på møter i selskapet. Vi fikk nylig en demopresentasjon av såkalte etiske hackere angående utnyttelsen av sårbarheten på mobile enheter, samt andre scenarioer som er relevante for selskapets forretningskontinuitetsplaner.”

Anders Carlstedt, Chief Security Officer i Alfa