Vi passer på dine personoplysninger

Dine personoplysninger er vores højeste prioritet, og derfor passer vi på dem.
Alfa er en sikker partner for alle brugere af mobilitetstjenester.
Introduktion

Alfas integrerede teknologi

Vores medarbejdere får løbende undervisning i databeskyttelse og -sikkerhed via vores onlinesystem LMS TerraNova.

3 3

AIT (Alfa Integrated Technology)

Alfa og ISMS (Information Security Management System)

”Alfa har haft et ISMS (et system til styring af informationssikkerhed) siden 2011. Vores ISMS er underlagt uafhængige tredjeparts-certificeringsrevisioner af det akkrediterede certificeringsorgan Intertek. Aspekter af persondatabeskyttelse, herunder dem, der er baseret på juridiske og/eller kontraktmæssige krav, behandles via ISMS.

Virksomhedsstrategien er virtualisering i et oursourced miljø, herunder serviceniveauaftaler om genoprettelser af tjenester/servere, som sikrer en tilgængelighed på 99%. Vores virksomhedskontinuitetsplan er underlagt flere regelmæssige øvelser med en godkendt IS0/IEC 27001-certificeret leverandør.

Alle medarbejdere gennemgår obligatorisk oplæring via vores onlinebaserede LMS TerraNova, som indeholder en række domæner, der omfatter alle aspekter af privatlivsbeskyttelse og sikkerhed på løbende basis. Sikkerhed er også et regelmæssigt emne under virksomhedsmøder. For nylig fik vi en demo-præsentation af etiske hackere angående udnyttelse af sårbarheder på mobile enheder, samt andre scenarier, der er relevante for vores virksomhedskontinuitetsplan.”

Anders Carlstedt, Chief Security Officer hos Alfa

 

Nyhedsbrev