Styrelse

Alfa Scandinavia AB är ett holdingbolag för Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company.
Hans-Goran Frick 400x400
Hans-Göran Frick
Styrelseordförande
Hans-Göran Frick bor i Jönköping. Han har 30 års erfarenhet som advokat från fusioner, företagsförvärv och allmän bolagsrätt. Han har också erfarenhet från domstolsarbete. Hans-Göran är styrelseordförande i MIDAQ AB samt flera andra bolag.
Stefan Engdahl 400x400
Stefan Engdahl
Styrelseledamot
Stefan Engdahl bor i Jönköping. Han är en före detta partner och ledare för Ernst & Young med 25 års erfarenhet från revision och konsultation. Under sina 25 år tjänade han medelstora och stora privata såväl som börsnoterade företag. Han är också styrelseledamot i några andra företag utanför Alfa Scandinavia. Stefan är vd för MIDAQ AB.
Lars Lykke 400x400
Lars Lykke Iversen
Styrelseledamot
Lars Lykke Iversen bor i Toronto, Kanada. Lars har tjänstgjort som ordförande i Overseas Movers Network International (OMNI), styrelseledamot för Worldwide Employee Relocation Council (WERC), samt styrelseledamot i FIDI Asia, en internationell allians av företag inom flytt- och relocation-tjänster.
Hakan Sundberg 400x400
Håkan Sundberg
Styrelseledamot
Håkan Sundberg bor i Smålandsstenar. Han är auktoriserad revisor med mer än 20 års erfarenhet från Ernst & Young där han arbetade som kontorschef, revisor och partner. Hans huvudkunder var små och medelstora företagare. Håkan har en magisterexamen från Jönköping International Business School. Håkan är finansdirektör för MIDAQ AB.