Vision, mission och värdegrund

Mening och syfte påverkar människor till att göra skillnad i världen. Framtidens mobility kommer att vara strategisk. Vi vill vara en del av att förbättra våra kunders och deras familjers liv.Vårt fokus är att uppnå en hög och jämn nivå av tillfredsställelse samtidigt som vi levererar tjänster i enlighet med globala standarder och föreskrifter.

Strategiska mål

Leveranssäkerhet är nyckeln.

I januari år 2017 lanserade Alfa “Strategy 2020”. Ett av våra strategiska mål är att fortsätta utveckla en kultur som är hållbart värdeskapande, fokuserad och inriktade på kundservice. Vi kommer att bevara och vidareutveckla de bästa personerna genom talent management och utbildning via vår People & Culture-strategi. Fokus är att uppnå en hög och jämn nivå av tillfredsställelse samtidigt som vi levererar tjänster i enlighet med globala standarder och föreskrifter.

Vi fortsätter att förbättra leveransen av våra tjänster med hjälp av innovationer inom kundvård och utveckling av koncept med en global räckvidd baserad på vår lokala kompetens och med en överlägsen inköpsledning.

Alfa arbetar kontinuerligt med förbättrad lönsamhet genom att effektivt utnyttja stordriftsfördelar med Alfas växande globala nätverk av partners samt kunder och genom hållbara investeringar i teknologiplattformar.