Alfa Mobility

Vision, mission och värdegrund

Mening och syfte påverkar människor till att göra skillnad i världen. Framtidens mobility kommer att vara strategisk. Vi vill vara en del av att förbättra våra kunders och deras familjers liv.Vårt fokus är att uppnå en hög och jämn nivå av tillfredsställelse samtidigt som vi levererar tjänster i enlighet med globala standarder och föreskrifter.