Strategisk förändring

Mobility-programmen utmanas alltmer av de ständigt föränderliga kraven i företagsstrategin, samtidigt som de behöver anpassa sig till externa trender för att förbli konkurrenskraftiga. Metoder för att övervinna dessa hinder är ofta reaktionära och varierar i kraft och inverkan. Vår personal ger råd för att stödja era strategiska förändringar, anpassade till era behov och förväntningar.
Introduktion

Vi tillhandahåller strategisk rådgivning.

Baserat på vår erfarenhet är varje mobility-program unikt och det finns ingen lösning som passar alla. Därför måste varje strategisk förändring först anpassas till dina behov.

3 3
Highlights

Vi anpassar era behov.

Mobility-tjänster

Läs mer om våra kundanpassade mobility-tjänster.

Lyckosam erfarenhet

Lita på oss för din flytt utomlands och du kommer att kunna dra nytta av det.

Vårt mål

Alfa handlar om högkvalitativ service och engagemang från dag ett.

3 3

Strategisk rådgivning

Anpassning av mobility-program

Alfa utökar sina tjänster till kunder genom att erbjuda strategisk mobility-rådgivning. På detta sätt stödjer vi våra kunder för att de ska kunna uppdatera och omvandla sina mobility-program och möta de utmaningar de står inför i tider av förändring. Rådgivning om mobility-strategi, policyer, processer och operativmodeller finns nu också tillgänglig från oss. För den här nya tjänsten använder vi oss av Chris Debner, en prisbelönt Mobility-föreläsare, som stöder Alfa som frilansare. Du kanske redan känner till honom från Alfas kundevent och publicerade artiklar.

Våra tjänster bygger på dessa principer:

  • Noggrann analys av ditt företag och dina kunders behov, förväntningar och utmaningar före strategiskt förslag
  • Stöd i olika skalor av omfattning – från mindre åtgärder som en policyöversikt till stora mobility-förändringar som definierar en ny koncernstrategi, påverkar policyer, processer och verksamhetsmodellen
  • Trendkompetens på marknaden för att hjälpa er att vara proaktiva när ni förbereder för de resulterande utmaningar från ditt mobility-program
  • Grundlig förståelse av förändringshanteringspraxis samt erfarenhet av att utveckla framgångsrika affärsfall baserade på strategisk förändring för att åstadkomma företagsförvärv
  • Fokus att alltid minimera er stress under en förändring. Vi åstadkommer detta genom att använda beprövade och effektiva tillvägagångssätt och erbjuder vårt stöd under hela processen, från analys till implementering

 

Erfarenheten visar att genom att ta hjälp av externa resurser i förändringsarbetet inom mobility är mer effektivt samt sparar tid och pengar jämfört med om förändringsarbetet sker uteslutande internt.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.