Byter ni riktning på ert mobility-program i 200 km/h?


People Services. Så heter Alfas enhet som stödjer företags globala mobilityavdelningar. Vi är en kompetent aktör med kunskapsbaserade lösningar och en pålitlig leverantörspartner till skandinaviska företag som vill stärka anställdas positiva erfarenheter.  

Mobility-tjänster

Mobility-hantering

Strategisk Förändring

Introduktion

Erfarenhet är vår styrka.

Vi har levererat mobility- och uppdragstjänster i 25 år. Vi har kunskapen.

3 3

Erfarenhet

Vi strävar efter att vara visionärer.

Det finns inget som ersätter erfarenhet. Alfa har levererat mobility och uppdragstjänster sedan 1995. Detta ger oss ett unikt perspektiv och en ansvarskänsla.

Vi har ett starkt fokus på uppdragshantering. Detta är på grund av vår passion för detaljer när det gäller människor som flyttar. Vi tror på en tydlig produktivitetsförbättring i vardagen. Vårt fokus på kvalité, omtanke och hållbarhet ger mervärde. Det berikar erfarenhet. Det gör skillnad.

Vi tänker framåt. I vår bransch måste vi vara visionärer. Vi tar pulsen när det gäller kultur, kunder och marknaden och kombinerar denna data med vår egen erfarenhet.

Läs mer om Alfas hantering av mobility-tjänster

Nyhetsbrev

We deliver sustainable global mobility for people and bussinesses

Customer Focus