Säkerställ dina personuppgifter

Vi prioriterar dina personuppgifter (och förvaltar dem som värdehandling). 
Alfa är en säker partner för alla mobility-användare.
Introduktion

Alfas integrerade teknologi

Vår personal utbildas kontinuerligt i alla aspekter av integritet och säkerhet genom vårt webbaserade system LMS TerraNova.

3 3

AIT (Alfa Integrated Technology)

Alfa och ISMS (Information Security Management System)

”Alfa har sedan 2011 haft ett ISMS (Information Security Management System) på plats. Vårt ISMS granskas årligen av den oberoende tredjeparten Intertek som är ett ackrediterat certifieringsorgan. Sekretess- och dataskyddsaspekter, inklusive de som bygger på lagliga och/eller avtalsenliga krav, adresseras via ISMS.

Företagsstrategin är virtualisering i en extern miljö, inklusive SLA (Service Level Agreements) gällande återhämtning av tjänster/servrar som garanterar en tillgänglighet på 99%. Våra kontinuitetsplaner genomgår regelbundna möten med en godkänd leverantör som är IS0/IEC 27001-certifierad.

All vår personal genomgår en obligatorisk utbildning genom en webbaserad utbildningsplattform, TerraNova, med ett antal domäner som täcker integritet och alla löpande säkerhetsaspekter. Säkerhet är också ett återkommande tema vid företagsmöten. Nyligen har vi välkomnat en demopresentation av etiska hackare angående utnyttjandet av sårbarheter på mobila enheter, liksom andra scenarier som är relevanta för vårt företags BCP.”

Anders Carlstedt, Chief Security Officer på Alfa

 

Nyhetsbrev