Säkerställ dina personuppgifter

Vi prioriterar dina personuppgifter (och förvaltar dem som värdehandling). 
Alfa är en säker partner för alla mobility-användare.

AIT (Alfa Integrated Technology)

Alfa och ISMS (Information Security Management System)

”Alfa har sedan 2011 haft ett ISMS (Information Security Management System) på plats. Vårt ISMS granskas årligen av den oberoende tredjeparten Intertek som är ett ackrediterat certifieringsorgan. Sekretess- och dataskyddsaspekter, inklusive de som bygger på lagliga och/eller avtalsenliga krav, adresseras via ISMS.

Företagsstrategin är virtualisering i en extern miljö, inklusive SLA (Service Level Agreements) gällande återhämtning av tjänster/servrar som garanterar en tillgänglighet på 99%. Våra kontinuitetsplaner genomgår regelbundna möten med en godkänd leverantör som är IS0/IEC 27001-certifierad.

All vår personal genomgår en obligatorisk utbildning genom en webbaserad utbildningsplattform, TerraNova, med ett antal domäner som täcker integritet och alla löpande säkerhetsaspekter. Säkerhet är också ett återkommande tema vid företagsmöten. Nyligen har vi välkomnat en demopresentation av etiska hackare angående utnyttjandet av sårbarheter på mobila enheter, liksom andra scenarier som är relevanta för vårt företags BCP.”

Anders Carlstedt, Chief Security Officer på Alfa

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.