Hållbar miljöstrategi

Alfas miljöstrategi är central i arbetet mot vår vision att tillhandahålla hållbar service inom mobility.
Introduktion

Vårt mål: Att tillhandahålla hållbar service inom mobility.

Alfa är den största skandinaviska leverantören av mobility- och uppdragstjänster för privatpersoner, företag och partners.

3 3

Miljöpolicy

Vi ansvarar för miljön.

Räckvidd

Alfa arbetar inom affärssegmenten immigration och visa, relocation, mobility och flytt. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Denna policy täcker alla affärssegment och kontor.

Inriktning

Alfa ger mervärde inom mobility med hjälp att ständigt förbättra:

  • miljöpåverkan inom försörjningskedjor med fokus på utsläpp som bidrar till klimatförändringar och luftföroreningar
  • hantering av miljörisker
  • miljömedvetenhet och kompetens

Läs mer om ”Sustainable Mobility in action”

Miljöpolicy

Vårt ansvar gällande miljön.

Ledningsgruppen har ansvar för utveckling av implementering, kommunikation och revidering av miljöpolicyn.

Nyckelresultat 

  • Alfa ska uppfattas som en ansvarstagande affärspartner som arbetar proaktivt och systematiskt med miljöfrämjande arbete
  • Alfa följer miljölagstiftningen
  • Alfa är en arbetsplats som har en stark hållbarhetskultur

Miljöpolicy

Principer.

Alfas beslut och åtgärder bör följa de allmänna principerna för hållbarhet och miljöansvar i FNs Global Compact.

  • Vi tillhandahåller mobility-tjänster som uppfyller nuvarande krav från kunder och andra viktiga intressenter utan att äventyra framtida generationers behov
  • Vi tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi systematiskt bedömer och hanterar miljörisker relaterade till vår verksamhet
  • Vi arbetar aktivt för ett ökat miljöansvar, vilket betyder att miljöförbättring är en integrerad del i alla delar av vår verksamhet
  • Vi arbetar aktivt med att utveckla och genomföra hållbara metoder för produktion av mobility-tjänster

Läs mer om vårt miljöarbete och våra certifieringar här.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.