CSR – Vårt sociala ansvar

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company följer de etiska standarder som är mest vanligt förekommande på en global nivå.
Introduktion

Vi stödjer FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ där företag som Alfa arbetar för att stödja FN:s mål samt att förbinda sig till hållbara principer. Vi jobbar kontinuerligt med att anpassa vår verksamhet och strategier till FN:s mål och principer.

3 3
Information

FN:s Global Compact.

Vi stödjer FN:s Global Compact

Vi stöder FN:s Global Compact som har tio principer och som medlemmar sedan 2013 förväntas vi att:

1. göra Global Compact och dess principer till en viktig del av vår affärsstrategi, den dagliga verksamheten och i vår organisationskultur

2. integrera Global Compact och dess principer i beslutsprocesserna i högsta beslutandeorganet (dvs. styrelsen)

3. bidra till breda utvecklingsmål genom aktiviteter i kärnverksamheten, förespråkande, filantropi och partnerskap

4. kommunicera offentligt på vilket sätt vi implementerar principerna och stöder bredare utvecklingsmål – även känt som ”Communication on Progress”

5. förbättra Global Compact och målet för ansvarsfull affärspraxis genom förespråkande och aktiv kommunikation till våra jämlikar, partners, kunder, konsumenter och allmänheten

FN:s 10 Globala Compact-principer

Mänskliga rättigheter:

Princip 1: Företag bör stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för sitt inflytande och

Princip 2: försäkra sig om att de inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt:

Princip 3: Företag bör upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar,

Princip 4: eliminera alla former av tvångsarbete,

Princip 5: avskaffa barnarbete, och

Princip 6: avskaffa diskriminering vid rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö:

Principle 7: Företag bör stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker,

Princip 8: ta initiativ för att främja större miljöansvar, och

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption:

Princip 10: Företag ska motarbeta korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Källa: UN Global Compact

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.