Tilpassede tjenester

I Alfa er vi fullstendig klar over alle kostnader som er involverte når en medarbeider skal flytte til et nytt land. Når du bruker Alfas tilpassede relocation-tjenester, sørger vi for en smidig overgang.
Highlights

Smidige overganger.

Tilpassede relocation-pakker

Vi hjelper deg i en komplisert kostnadsstruktur. Kontakt oss for å få hjelp.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

Tilpassede relocation-pakker

Vi hjelper deg med tilpassede tjenester.

De fleste utgiftene ved en relocation er åpenbare, mens andre er uforutsette. Hvert av de forskjellige stedene som de flyttende kommer til, har sitt eget servicenivå som må oppfylles for å sikre en smidig overgang. Mobility-plattformen varierer for den enkelte bedrift, og hver bedrift har sine egne behov og forventninger.

Derfor tilpasser vi også våre relocation-pakker, slik at de inneholder de tidsbesparende, kostnadseffektive tjenestene som gir ønskede resultater.

Kontakt oss for tilpassede tjenester

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.