Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Alfa - En global partner for mobilitet og flyttetjenester

Mobility-programmer utfordres kontinuerlig av selskapers stadig endrede strategikrav, samtidig som de må tilpasse seg til eksterne trender for å være konkurransedyktige. Metodene for å overkomme disse hindringene er ofte reaksjonære, med store variasjoner i innsats og innvirkning. Vårt forutseende personell gir deg strategisk rådgivning som hjelper deg gjennom endringene, i tråd med dine behov og forventninger. Vår erfaring er at ethvert mobility-program er unikt, og det finnes ikke en løsning som passer for alle. All strategisk endring må derfor først tilpasses behovene dine.
Highlights

Vi tilpasser behovene dine.

Mobility-tjenester

Finn ut mer om våre tilpassede mobility-tjenester.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

Strategisk Talent Mobility

Transformasjon av Mobility program.

Alfa utvider sine tjenester ut mot kundene, ved å tilby rådgivning innefor strategisk talent for mobility. På dette viset vil vi også kunne rådgi våre kunder i tider med store forandringer, for å oppdatere og endre dems mobility program slik at de kan imøtekomme sine utfordringene. Råd om mobility strategi, retningslinjer, prosesser og driftsmodeller er nå tilgjengelige hos Alfa. For å kunne tilby disse nye tjenestene har vi maktet å sikre oss Chris Debner, en prisbelønnet leder innenfor mobility. Chris er engasjert som en freelancer, og du kjenner han muligens allerede fra en av Alfa’s kundeeventer og publikkasjoner.

Våre tjenester er basert på prinsippene nedenfor

  • Vi tror på å gjennomføre en grundig analyse av behovene, forventningene og utfordringene du og interessentene dine har, før vi foreslår den mest egnede og effektive tilnærmingen til hvilke trinn endringen skal omfatte.
  • Vi kan støtte deg i alt fra de små, viktige tingene som for eksempel en policygjennomgang, til de store mobility-endringene som definerer en ny gruppestrategi, påvirker policyer, prosesser og driftsmodellen.
  • Vårt erfarne personell har innsikt i de siste trendene på markedet og kan hjelpe deg med å være proaktiv når du forbereder deg på utfordringene disse innebærer for mobility-programmet ditt.
  • Vi har en grundig forståelse for endringshåndteringspraksis, samt erfaring i å utvikle vellykkede, strategiske og endringsbaserte forretningscaser for å overbevise og få med ledelsen på det hele.
  • Vårt fokus vil alltid være å gjennomføre en endring med minst mulig stress. Dette oppnår vi ved å bruke utprøvde og effektive tilnærminger og tilby vår støtte gjennom hele forløpet, fra analyse til implementering.

 

Erfaringen viser at det faktisk er mer effektivt å involvere eksterne ressurser i endringsarbeid knyttet til mobility, enn utelukkende å håndtere slike endringer internt, samtidig som det sparer tid og kostnader.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.