Midlertidig bosted

Et kort opphold på hotell eller i en hotelleilighet med gunstig beliggenhet er ofte det enkleste og smarteste alternativet. En slik strategisk flytting gjør det enklere å finne en bolig, fordi det blir mer tid til grundig overveielse av tilgjengelige alternativer, samtidig som det blir mulig å gjøre seg kjent med det nye stedet på en avslappet måte. Våre erfarne flytteassistenter vil hjelpe deg med å finne ditt neste hjem.
Highlights

Vi hjelper deg. Stol på oss.

Bestilling og administrasjon

Vi har erfaringen og kontaktene som er nødvendig for å finne de beste stedene for dine flyttende.

Serviceløsning

Kontakt oss for å få mer informasjon om vårt opplegg for håndtering av leieforhold.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

Bestilling og administrasjon

Vi har erfaring. Bruk den.

Alfa tar seg av bestilling og administrasjon av midlertidige bosteder av varierende lengde, avhengig av situasjonen til den enkelte flyttende.

Vi har de lokale kontaktene og erfaringen som skal til for å hjelpe kundene våre med å finne de best egnede bostedene til de begynner på sine nye oppdrag.

Serviceløsning

Vi tar oss av organiseringen.

  • Brifing om alternativer og behovsvurdering.
  • Forhåndutvelgelse av alternative bosteder i samsvar med kriteriene den flyttende har oppgitt.
  • Videresending av beskrivelser og bilder for utvelging og/eller visning av alternativene.
  • Forhandling om leie og organisering av depositum og betalinger.
  • Organisering av nøkler og møter med husverten.

Alfa kan ordne med betaling og depositum via programmet for håndtering av leieforholdet.

Ta kontakt med Alfa for å få ytterligere informasjon.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.