Midlertidig bosted

Et kort opphold på hotell eller i en hotelleilighet med gunstig beliggenhet er ofte det enkleste og smarteste alternativet. En slik strategisk flytting gjør det enklere å finne en bolig, fordi det blir mer tid til grundig overveielse av tilgjengelige alternativer, samtidig som det blir mulig å gjøre seg kjent med det nye stedet på en avslappet måte.
Innføring

La oss hjelpe deg!

Våre erfarne flytteassistenter vil hjelpe deg med å finne ditt neste hjem.

3 3
Highlights

Vi hjelper deg. Stol på oss.

Bestilling og administrasjon

Vi har erfaringen og kontaktene som er nødvendig for å finne de beste stedene for dine flyttende.

Serviceløsning

Kontakt oss for å få mer informasjon om vårt opplegg for håndtering av leieforhold.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

3 3

Bestilling og administrasjon

Vi har erfaring. Bruk den.

Alfa tar seg av bestilling og administrasjon av midlertidige bosteder av varierende lengde, avhengig av situasjonen til den enkelte flyttende.

Vi har de lokale kontaktene og erfaringen som skal til for å hjelpe kundene våre med å finne de best egnede bostedene til de begynner på sine nye oppdrag.

Serviceløsning

Vi tar oss av organiseringen.

  • Brifing om alternativer og behovsvurdering.
  • Forhåndutvelgelse av alternative bosteder i samsvar med kriteriene den flyttende har oppgitt.
  • Videresending av beskrivelser og bilder for utvelging og/eller visning av alternativene.
  • Forhandling om leie og organisering av depositum og betalinger.
  • Organisering av nøkler og møter med husverten.

Alfa kan ordne med betaling og depositum via programmet for håndtering av leieforholdet.

Ta kontakt med Alfa for å få ytterligere informasjon.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.