Flytting basert på engangsbeløp – vi tar oss av det!

Utbetaling av et engangsbeløp i stedet for å yte mer relocation-spesifikke godtgjørelser skal gi den flyttende større fleksibilitet og valgfrihet.
Innføring

Tilpassede relocation-pakker.

Vi tilbyr rådgivning for å sikre at forventningene dine innfris.

3 3
Highlights

Vi har erfaring.

Enkel administrasjon

Velg tilpassede relocation-pakker for dine flyttende.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt kjerneformål

Å levere bærekraftig global mobility til mennesker og virksomheter.

3 3

Enkel administrasjon

Spar tid med Alfa.

Engangsbeløp bidrar kanskje til færre administrative oppgaver for mobility-avdelingen, men byrden ved å disponere et engangsbeløp flyttes samtidig over på den flyttende. Vi forstår oss på engangsbeløp og tilbyr gode råd som kan hjelpe deg med å velge en tilpasset relocation-pakke som sparer tid, er kostnadseffektiv og i tråd med forventningene du og familien din har.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.