Global forsyningsstyring

Leverandørintegrering er avgjørende for å bygge opp en eksepsjonell medarbeideropplevelse. Alfa samarbeider med utvalgte partnere som er utprøvd, testet og godkjente – som hele tiden sørger for fornøyde kunder, og som arbeider i tråd med våre verdier gjennom hele forsyningskjeden.

Global Mobility

Vi holder oss i forkant.

Global mobility vil si å arbeide for å oppnå mer fleksible forsyningskjeder, og vi benytter sanntidsdata til å holde oss ett skritt foran resten.

Alfa deler denne bransjeekspertisen med partnere og kunder, fordi vi ønsker å være kontinuerlig åpne for måter å finne verdier i forsyningskjeden på. Vi mener at det er via læring, refleksjon og nyetablerte forbindelser at kundene våre får et slags eierforhold til Alfas “one-stop”-serviceløsning.

På hvilken måte er Alfa litt annerledes, litt mer årvåkne? Alfas lederteam med ansvar for nøkkelkunder er knyttet til innkjøp – en fleksibel organisasjonsordning som allerede i fasen før implementering sikrer kontinuerlig tilpasning til kravene fra kunder, partnere og markeder, ved hjelp av våre integrerte PoM (Production and Operations Management).

Leverandørintegrering

Vi har forbindelser – over hele verden.

Leverandørintegrering er avgjørende for å lykkes i dagens marked.

Alfa leverer tjenester i 150 land årlig. Dette tverrkontinentale nærværet er et direkte resultat av tiårs utvikling av bærekraftige og transparente partnerskap med kunder og utvalgte partnere. Vi reiser over hele verden for å se, møte, lære opp og kontrollere det vi lover å levere.

Den tilegnede kunnskapen overføres til vårt strategiske innkjøpsteam og blandes inn i våre PoM-metoder. La oss snakke om hvordan Alfa kan oppnå et forsyningsbasert samspill med mennesker i virksomheten din.

*SLA = Service Level Agreement

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.