Oppholds og arbeidstillatelser

Arbeidstillatelser er nødvendige hvis du ønsker å arbeide eller studere i det nye vertslandet ditt, og oppholdstillatelser er nødvendige ved opphold som strekker seg over en viss periode. Alfa begynner å forberede de flyttende før flyttingen skjer. Alfa sørger for at alle nødvendige papirer til arbeids- og oppholdstillatelser er riktige, og holder deg oppdatert gjennom prosessen.

Arbeids- og oppholdstillatelser

Bruk vårt erfarne immigrasjonsteam.

Alfas immigrasjonsteam holder deg à jour med reglene som gjelder for oppholds- og/eller arbeidstillatelser, og om de nødvendige papirene som må leveres inn sammen med søknaden. Vi følger også de flyttende til offentlige myndigheter, for å lette presset og usikkerheten som de nyankomne kan føle.

Oppholdskort med biometriske funksjoner

Kontakt oss for arbeids- og oppholdstillatelser.

Hvis du får oppholdstillatelse, utleveres dette i form av et oppholdskort med biometriske egenskaper (ansiktsbilde og fingeravtrykk) og en digital signatur som er lagret på en innebygd mikrobrikke. Oppholdskortet blir deretter beviset på at du har en gyldig oppholdstillatelse.

Gi biometriske data når du leverer søknaden din personlig.

De biometriske egenskapene dine og signaturen din må være lagret når du leverer søknaden. Dette gjelder uansett om du leverer søknaden personlig på en diplomatisk stasjon (ambassade eller generalkonsulat) eller via en Alfa-parter som mottar søknader på vegne av en diplomatisk stasjon.

Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.