Global forsyningsstyring

Leverandørintegrering er avgjørende for å bygge opp en eksepsjonell medarbeideropplevelse. Alfa samarbeider med utvalgte partnere som er utprøvd, testet og godkjente – som hele tiden sørger for fornøyde kunder, og som arbeider i tråd med våre verdier gjennom hele forsyningskjeden.
Innføring

Vi har fleksible forsyningskjeder.

Til sammen setter dette store, utvalgte partnernettverket Alfa i stand til å tilby produktive global mobility-tjenester på en effektiv måte overalt.

3 3

Global Mobility

Vi holder oss i forkant.

Global mobility vil si å arbeide for å oppnå mer fleksible forsyningskjeder, og vi benytter sanntidsdata til å holde oss ett skritt foran resten.

Alfa deler denne bransjeekspertisen med partnere og kunder, fordi vi ønsker å være kontinuerlig åpne for måter å finne verdier i forsyningskjeden på. Vi mener at det er via læring, refleksjon og nyetablerte forbindelser at kundene våre får et slags eierforhold til Alfas “one-stop”-serviceløsning.

På hvilken måte er Alfa litt annerledes, litt mer årvåkne? Alfas lederteam med ansvar for nøkkelkunder er knyttet til innkjøp – en fleksibel organisasjonsordning som allerede i fasen før implementering sikrer kontinuerlig tilpasning til kravene fra kunder, partnere og markeder, ved hjelp av våre integrerte PoM (Production and Operations Management).

Leverandørintegrering

Vi har forbindelser – over hele verden.

Leverandørintegrering er avgjørende for å lykkes i dagens marked.

Alfa leverer tjenester i 150 land årlig. Dette tverrkontinentale nærværet er et direkte resultat av tiårs utvikling av bærekraftige og transparente partnerskap med kunder og utvalgte partnere. Vi reiser over hele verden for å se, møte, lære opp og kontrollere det vi lover å levere.

Den tilegnede kunnskapen overføres til vårt strategiske innkjøpsteam og blandes inn i våre PoM-metoder. La oss snakke om hvordan Alfa kan oppnå et forsyningsbasert samspill med mennesker i virksomheten din.

*SLA = Service Level Agreement

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.