Alfa Mobility

Relocation og relocation-tjenester

Relocation-ekspertens positive påvirkning kan ikke overvurderes, uavhengig av destinasjon. I Skandinavia har Alfa et trofast team av heltidskonsulenter. De er uvurderlige ressurser ved ethvert mobility-oppdrag, fordi de kombinerer svar med erfaring, informasjon med personlighet og gir støtte og hjelp til de flyttende og familiene deres. De sørger med andre for bekymringsløs flytting. Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Husjakt

Et egnet bomiljø spiller en viktig rolle for enhver vellykket relocation, og derfor begynner vi husjakten med en samtale under fire øyne med den flyttende.

Midlertidig bosted

Alfa tar seg av bestilling og administrasjon av midlertidige bosteder av varierende lengde, avhengig av situasjonen til den enkelte flyttende.

Betalingshåndtering

Alfa kan ta seg av betalingshåndteringen ved relocation, slik at leverandører, husverter og ligningsmyndighetene får riktig betaling til riktig tid.

Flytting basert på engangsbeløp – vi tar oss av det!

Utbetaling av et engangsbeløp i stedet for å yte mer relocation-spesifikke godtgjørelser gir fleksibilitet og valgfrihet.

Komme til et nytt sted

Det er viktig å ha mest mulig på plass før den flyttende så mye som går om bord i flyet.

Tilpassede relocation-tjenester

I Alfa er vi fullstendig klar over alle kostnader som er involverte når en medarbeider skal flytte til et nytt land.

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Rådgivningstjenester

 • Brifing og forberedelse
 • Rådgivning før besøk
 • Bestilling av flybilletter
 • Henting på flyplass
 • Rekognoseringstur
 • Orientering og tilrettelegging
 • Registrering lokalt
 • Førerkort
 • Innføring i kultur
 • Språkopplæring
 • Koordinering av flytteservice
 • Finne skole
 • Betalingshåndtering

Tjenester knyttet til bosted

 • Husjakt
 • Betalingshåndtering
 • Midlertidig bosted
 • Forhandling om leieavtale
 • Hjelp ved innflytting
 • Håndtering av leieforholdet
 • Utvidelse av leieavtale
 • Tilbakebetaling av depositum
 • Tilbakereise til hjemlandet: Brifing og rådgivning
 • Hjelp ved utflytting
 • Avreiseservice
 • Fornyelse av leieavtale
Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.