Lager

Alfa kan oppfylle lagringsbehovene til alle typer selskaper, samt til private kunder, ved våre lagre i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
Innføring

Oppbevar eiendelene dine hos Alfa.

Våre lagerbygninger er høysikkerhetsområder med nye låsesystemer, ekstra godt sikrede porter og bevoktet av sikkerhetspersonell. Vi har også det mest moderne brannvernsystemet som tilbys på markedet.

3 3
Highlights

Enkle lagerløsninger.

Lagringsplass

Vi tilbyr transport av godset ditt til og fra våre lagerbygninger i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Forsikringsløsninger

Kontakt oss for å få den beste forsikringsløsningen til dine flytte- og lagringsbehov.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt kjerneformål

Å levere bærekraftig global mobility til mennesker og virksomheter.

3 3

Lagringsplass

Det er enkelt å bruke våre lagerfasiliteter.

Ikke sikker på hvor mye lagringsplass det er behov for? Multipliser kvadratmeterne med 0,35, så får du det omtrentlige tallet i kubikkmeter. En oppbevaringskasse er omtrent 8 m3.

Vi tilbyr transport av godset ditt til eller fra vårt lager og kan hjelpe deg med pakking/utpakking av husholdningsgodset ditt.

Kontakt oss for en gratis befaring i boligen din.

Du kan kjøpe markedets beste forsikringsløsning for alle flytte- og oppbevaringsbehov over hele verden. Finn ut mer her.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.