Forsikringsløsninger

Beskytt deg selv mot økonomiske problemer som et resultat av fysisk tap eller skade på flyttegods, ved å kjøpe våre forsikringsløsninger.
Innføring

Vi håndterer husholdningsgodset ditt med omhu.

Finn ut mer om vår konkurransedyktige forsikringsdekning ved flytting og lagring nedenfor, eller kontakt din flytterepresentant for å få informasjon eller priser.

3 3
Highlights

Alfas forsikringsløsninger.

Forsikringsløsninger

Vi tilbyr konkurransedyktig forsikringsdekning ved flytting og lagring.

Forsikringspriser

Kontakt oss for å få priser!

Forsikre via oss

Finn ut mer om vår “allrisiko”-forsikringsløsning.

3 3

Forsikringsløsninger

Våre forsikringsløsninger. Din fordel.

Vi håndterer alt flyttegods med personlig og profesjonell omsorg, men vi innser også risikoen ved transport over hele verden. Sammen med vår globale partner IF Insurance, som er det ledende skadeforsikringsselskapet i Skandinavia, tilbyr vi konkurransedyktig forsikringsdekning ved flytting og lagring.

Vår cargoforsikring gir deg følgende fordeler:  

  • Allrisikoforsikring som dekker krig og streik (ICC A-vilkår)
  • Dekning av hele fakturaverdien
  • Spesialforsikring i henhold til behovene dine
  • Rask håndtering av erstatningskrav

Forsikringspriser

Kontakt oss for å få forsikringspriser.

I internasjonal handel er ansvaret til transportørene (speditører, flyselskaper, rederier osv.) begrenset av loven. Erstatningen kan derfor bli betydelig lavere enn ditt faktiske tap. I tillegg foreligger det også ofte ytterligere begrensninger på grunn av tilleggsavtaler om taushetsplikt.

Hvis en forsendelse blir skadet eller går tapt, skal forsikringsløsningen kompensere for godsets fulle erstatningsverdi.

Kontakt din flytterepresentant for ytterligere informasjon og priser, eller send en e-post direkte.

Forsikringsinformasjon

La Alfa forsikre godset ditt.

Forsikringsløsning

Det er vanskelig å forutse alle hendelser og all risiko som ligger i en internasjonal flytting av husholdningsgods. Selv om vi prøver å være så beskyttende som mulig ved pakking og lasting, er det umulig å utelukke faren for skader helt. Det er årsaken til at Alfa tilbyr kundene våre en tilleggsforsikringspremie i form av en ”allrisiko”-forsikringsløsning. Vi sender forsikringspolisen så snart vi har mottatt et utfylt og signert takseringsskjema.

Forsikringsdekning

Forsikringen dekker vanligvis tap eller skade av eiendelene dine fra det tidspunktet Alfa, eller vår utnevnte partner i det aktuelle landet, går i gang med pakking og lasting på opphavsadressen, og hele veien frem til avlasting og utpakking på den nye boligadressen. Unntak og andre detaljer beskrives i de vedlagte forsikringsbetingelsene.

Vi ber deg om å være spesielt oppmerksom på noen
av unntakene, som:

  • husdyr, levende planter, kontanter, smykker osv., som ikke skal være med i forsendelsen
  • skader som skyldes godsets natur eller mangelfulle tilstand
  • mekaniske, elektriske eller elektroniske forstyrrelser, med mindre disse er forårsaket av åpenbar ekstern påvirkning.

Forsikringen dekker artikler som er pakket av Alfa eller utnevnt partner. Forsikringen dekker ikke artikler pakket av eier.

Forsikringstaksering

Vår forsikring gir dekning på erstatningsbasis i destinasjonslandet. Det betyr at forsikringssummen representer kostnaden for alle artikler til gjeldende priser i destinasjonslandet. Dette gjelder bare så sant et detaljert takseringsskjema over alle forsikrede artikler er utfylt og godkjent. 
Det er svært viktig at eiendelene dine ikke er taksert for lavt. Ved et eventuelt forsikringskrav kan du komme til å oppleve at forsikringsselskapet bare utbetaler en erstatning på størrelse med din angitte forsikrede verdi, og ikke på størrelse med den faktiske verdien. Hvis du for eksempel forsikrer for EUR 10 000 og den faktiske verdien er EUR 20 000, kan et erstatningskrav bli utbetalt med halve beløpet av den faktiske verdien.

Forsikring av fraktkostnader

Ved et fullt tap kan forsikringsselskapene komme til å trekke fra kostnadene for flyttingen. Vi anbefaler at du benytter muligheten vår forsikring gir for dekning av dette.

Forsikring under lagring i transitt

Lagring i opptil 120 dager, enten på opprinnelsesstedet eller på destinasjonsstedet, eller en kombinasjon av begge deler, er inkludert, forutsatt at sendingen er lagret hos Alfa eller vår utnevnte partner.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.