Bærekraftig forsyningsstyring

For å opprettholde et høyt nivå har vi valgt ut de nettverkspartnere i bransjen som har samme fokus som oss når det gjelder kvalitet, omsorg og bærekraft.
Innføring

Vi har ressursene som kreves for å yte på topp.

Sammen med partnerne våre forsikrer vi oss om at forsyningskjeden oppfyller kravene dine.

3 3
Highlights

Vi har forbindelser over hele verden.

Leverandørforbindelser

Vi er med gjennom hele forsyningskjeden, for å opprettholde topp ytelse.

Vellykket erfaring

Stol på at vi kan koordinere flyttingen din til utlandet, og gled deg over fordelene det gir.

Vårt fokus

Alfa står for kvalitetsservice og engasjement fra dag én.

3 3

Leverandørforbindelser

Vi er med gjennom hele forsyningskjeden.

En leverandør som ikke yter som forventet, kan forringe opplevelsen. Vi sørger for at ressursene dine ivaretas på beste måte, at leveransene utføres som avtalt, og at din leverandørkjede overholder kravene du stiller.

Måle ytelse

Vårt program hjelper deg med å opprettholde ytelsesnivået.

Vi følger nøye med på hva vi leverer over hele verden, og setter inn sterke forsyningsledd, i tråd med det programmet du velger. Med nettbaserte målinger kan vi finne ut hvor ytelsen er på topp, eller hvor det er behov for forbedringer.

Kontakten med leverandørene er viktig, fordi vi ser på dem som partnere i en global verden der lokale røtter og lokal erfaring er avgjørende. Vi sørger for å gi leverandørene våre innsikt i kundenes ønsker, fra kommunikasjon, timing, mennesker og kultur.

Nyhetsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.