CSR – yrityksen sosiaalinen vastuu

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company noudattaa tiukkoja eettisiä standardeja globaalilla tasolla.
Johdanto

Me tuemme.

YK:n Global Compact on vapaaehtoinen hanke, jossa Alfan kaltaiset yritykset tekevät työtä YK:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja yleisiin kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutumiseksi. Teemme jatkuvasti työtä, jotta toimintamme ja strategiamme ovat YK:n tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.

3 3
Tietoa

YK:n Global Compact.

Me tuemme.

Olemme olleet YK:n Global Compactin jäsenyritys vuodesta 2013 alkaen, ja tuemme sen kymmentä periaatetta. Noudatamme seuraavia:

1. Otamme Global Compactin ja sen periaatteet olennaiseksi osaksi liiketoimintastrategiaamme, päivittäistä toimintaamme ja organisaatiokulttuuriamme.

2. Liitämme Global Compactin ja sen periaatteet korkeimman tason (hallituksen) päätöksentekoprosesseihin.

3. Edistämme merkittäviä kehitystavoitteita (mukaan lukien vuosituhattavoitteet) ydinliiketoiminnalla, vaikuttamalla, ihmisystävällisyydellä ja kumppanuuksilla.

4. Viestitämme julkisesti (vuosikertomuksen tai muun julkisen asiakirjan, kuten vastuullisuusraportin, välityksellä) tapoja, joilla toteutamme periaatteita ja tuemme laajoja kehitystavoitteita. Tästä käytetään myös nimitystä Communication on Progress.

5. Edistämme Global Compactia ja vastuullisia liiketoimintatapoja vaikuttamalla ja aktiivisella toiminnalla vertaisia, kumppaneita, asiakkaita, kuluttajia ja suurta yleisöä kohtaan.

YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta

Ihmisoikeudet:

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä:

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö:

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus:

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Lähde: YK:n Global Compact

Uutiskirje

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.