Alfa Mobility

Viktig information till dig som uthyrare

Det här ska du tänkta på när du hyr ut din bostad.

Frågor & svar

Q&A

Vem ser min annons i bostadsbanken? 

Bara vi som arbetar på Alfa med bostadsuthyrning har tillgång till databasen. 

Vilken hyresperiod är vanligast? 

Det är störst efterfrågan på hyresperioder på minst ett år och gärna längre. Det gäller för både hus och lägenheter.  

Vad kan vi ta i hyra? 

Vi kan inte ge råd om vad du ska ta i hyra, det måste du avgöra själv. Däremot kan vi diskutera hyran när vi har en kund som är intresserad av er bostad och som kanske har en särskild budget. Du kan få en viss vägledning om du tittar på bostadsannonserna på till exempel Blocket. 

Mer information om vad som anses vara rimlig hyressättning under fliken Hyreslag/Skälig hyra 

Deposition 

Normalt är att en det tas ut en månads deposition för lägenhet och 1-3 månader för hus. 

Ska vi hyra ut möblerat eller omöblerat? 

Vi har kunder som önskar möblerat, omöblerat och delvis möblerat.  

Kan jag hyra ut till ett företag?  

Din hyresgäst behöver inte vara en privatperson, det går också  bra att hyra ut till ett företag. I stort sett är det samma regler som gäller oavsett vem hyresgästen är. Tänk dock på att det inte är alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillåter uthyrning till företag.  

Det är inte helt ovanligt att företag hyr ett hus eller en lägenhet som bostad åt en anställd. Men utvecklingen idag är att allt färre företag skriver på hyreskontrakt för sina anställda.    

Måste jag skatta för min hyresinkomst när jag hyr ut? 

Ja, förutsatt att dina hyresintäkter under året överstiger 40 000 kr (motsvarande det schablonavdrag du får göra vid uthyrning). Skatteverket har verktyg som hjälper dig att räkna ut din skatt:   

Hyra ut privatbostad - bostadsrätt, hus och hyresrätt | Skatteverket 

Vem tar hand om trädgården när jag hyr ut mitt hus?   

Det är inte roligt att konstatera att trädgården helt har förfallit under hyrestiden. För att undvika tråkiga överraskningar är det bra att redan i hyresavtalet reda ut vem som göra vad. Hyresgästen anses normalt ansvarig för sedvanlig skötsel av trädgården som att klippa gräs,  räfsa löv och rensa ogräs i rabatter. Hyresgästen är också skyldig att hålla gångvägar fria från snö och is. Att klippa häckar är däremot inte hyresgästens ansvar; det åligger dig som hyresvärd. Detsamma gäller större ingrepp som att beskära eller fälla träd. 

Vad hjälper Alfa till med? 
  • Hyreskontrakt: Vi skriver hyreskontrakt som följer svensk hyreslag.
  • Inflyttningsinspektion: Vid inflyttningsdagen tar vi bilder för att dokumentera skicket på din bostad. Både du och hyresgästen får en kopia på inflyttningsprotokollet. 
  • Assistans med tecknande av hemförsäkring: Vi hjälper våra kunder att teckna en hemförsäkring.  Den ska inkludera en ansvarsförsäkring, som är viktig om hyresgästen skulle orsaka någon skada i bostaden
  • Vi utför bara utflyttningsinspektion om det beställts av kundens företag.
Vad ska jag tänka på när jag har valt att hyra ut min bostad? 
  • Godkännande: Du måste ha godkännande för att hyra din bostad från hyresvärden eller bostadsrättföreningen. Om du äger ett hus, var beredd att visa ägarbevis.
  • Uppsägningstid: I en hyresrätt är hyresvärden bunden till hyresperioden och kan endast säga upp hyresavtalet 3 kalendermånader innan sista kontraktsdag. Hyresgästen kan när som helst under hyresperioden säga upp avtalet med 3 kalendermånaders varsel. I en bostadsrätt har hyresgästen 1 kalendermånads uppsägningstid och hyresvärden har 3 kalendermånaders uppsägningstid när som helst under uthyrningsperioden.
  • ”Kalendermånad” betyder att uppsägningstiden alltid räknas i hela månader. Om du säger upp avtalet en viss månad börjar uppsägningstiden alltså löpa den 1:a i månaden därpå. Du kan inte säga upp hyresgästen till mitten av en månad.
  • Försäkring: Som ägare till ett hus eller en bostadsrätt måste du alltid ha bostaden försäkrad, oavsett om du själv bor där eller inte.  Även du som hyr ut din hyresrätt i andra hand ska behålla din hemförsäkring under hyrestiden. Försäkringen gäller dock bara dig och dina saker, därför måste hyresgästen också ha en egen hemförsäkring.
  • Flyttstädning: Bostaden skall vara flyttstädad vid överlämning. Detta gäller både från uthyrarens sida innan hyresgästen flyttar in och från hyresgästens sida när de flyttar ut.
  • Inventarielista/skötselråd: Det är din sak som uthyrare satt upprätta en inventarielista/skötselråd av bostad/trädgård.
Hur ordnar Alfa visningar? 

Vi gör både vanliga visningar och virtuella visningar. Om våra kunder har möjlighet att komma till Sverige innan de flyttar, då kan vi ordna visningar där vi går med kunden under arbetstid för att titta på bostäder. Om kunden inte kan komma innan de flyttar kan vi skicka bilder eller filma bostaden, alternativt ordna en visning digitalt om det går. 

Vad är normalt slitage? 

Normalt slitage kan exempelvis vara fettfläckar, märken i väggar efter upphängning av tavlor, repor på möbler eller färgförändringar på en köksbänk.  

För mer information, se vår checklista för utflytt.  

Länk till checklista för utflytt

Contact Us

Customer Reflections
Smooth move to Finland
For all steps of the process, Alfa exceeded my expectations. My consultants were extremely responsive and helpful, and they contributed to making my move so smooth. I am so grateful. /Rachel
Customer Reflections
Relocating to Denmark
My relocation to Denmark went perfect. The entire Alfa team has made almost the impossible to meet my needs and expectations. All of the personnel are nice and always helped me promptly and with a smile. /Martin
Customer Reflections
Excellent Service
I'm really impressed with the help I got from the team, helping me to get the documents for my residence permit to get all other documents done at the time we arrived in Finland. We couldn’t have done it without Alfa! /Sergio
Customer Reflections
Immigration Support
My Immigration Consultant went above and beyond with the application process, which led to an immediate approval of my permanent residency. I am so grateful. /Jennifer
Customer Reflections
Relocating to Sweden
Our Destination Consultant made an excellent work before our arrival in Sweden and after we were installed. She understood perfectly our needs for an accommodation and she found quickly the place where we are now. /Jérome
Customer Reflections
Moving to Finland
We received excellent service from Alfa for all aspects of our relocation. We are very grateful for their assistance with booking appointments in Finland. Huge thank you to Alfa for professional handling our case. /Emelie
I am very satisfied with my experience with Alfa. My contact person was incredibly supportive during my move. She carefully listened to my needs and organized the search accordingly in order to find the best suitable accommodation. Great experience overall. Thank you! /Tomas