Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Globale Mobility Services

Alfas mobilitetstjenester kan eliminere store administrative byrder.
Vi giver dig fleksibilitet med udbetaling af ressourcer, så du kan stille de ”menneskelige” aspekter af HR til rådighed for dine medarbejdere. Det er vores mål at støtte vores kunder i forberedelserne af udstationeringen, under opholdet og efter hjemflytningen.

Highlights

Alfa, din mobilitetstjenesteudbyder.

Mobilitetstjenester

Kontakt os for support

Flex Force-supporttjenester

Få yderligere oplysninger om vores Flex Force-supporttjenester.

En god oplevelse

Lad os koordinere din flytning til udlandet. Det vil du ikke fortryde.

Vores kerneformål

At levere bæredygtig, global mobilitet til enkeltpersoner og virksomheder.

Vi støtter dig igennem hele processen.

Mobilitetstjenester

Vores globale mobilitetstjenester.

 • Lønberegning og udarbejdelse af omkostningsestimater
 • Udarbejdelse af udstationeringserklæring
 • Koordinering af underskrifter og hosting af dokumenter i et sikkert, cloud-baseret miljø
 • Ansøgning og koordinering af aftaler om socialsikrings-/-dækningscertifikater
 • Koordinering af immigrationsprocesser både i oprindelses- og destinationslandet
 • Administration af Global Moving Services-program
 • Administration af Global Relocation Services-program
 • Administration og rapportering af omkostninger

Flex Force-supporttjenester

Vores Flex Force-supporttjenester inden for mobilitet.

 • ”Fremtidens mobilitetsstrategi” – workshops.
 • Udvikling af politikker/retningslinjer for mobilitet.
 • Fremskaffelse af support eller backup til intern mobilitetsafdeling.
 • Oprettelse af forbindelse mellem udpegede leverandørers logistikhåndtering.
 • Værktøjer til indhentning af oplysninger forud for ansættelse af ledere og forretningspartnere.
 • Udarbejdelse af proces- og arbejdsdokumentation.
Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.