Alfa Mobility

CSR - Vores ansvar

Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company overholder de fremmeste etiske standarder på globalt niveau. FNs Global Compact er et frivilligt initiativ, hvor virksomheder som Alfa arbejder henimod at støtte FNs mål og forpligte sig til universelle principper for bæredygtighed. Vi arbejder konstant på at tilpasse alle vores aktiviteter og strategier til FNs mål og principper.
Information

FNs Global Compact.

Vi giver støtte

Vi støtter de ti principper i FNs Global Compact; og som medlem siden 2013 forventes vi at:

1. gøre Global Compact og dets principper til en væsentlig del af vores forretningsstrategi, daglige drift og virksomhedskultur;

2. indarbejde Global Compact og dets principper i det højeste ledelsesorgan beslutningsprocesser (dvs. bestyrelsen);

3. bidrage til brede udviklingsmål (herunder 2015-målene) via kerneaktiviteter, støtte, filantropi og partnerskaber

4. kommunikere offentligt (via en årsrapport eller et andet andet offentligt dokument som f.eks. en bæredygtighedsrapport) om de måder, hvorpå vi implementerer principperne og støtter bredere udviklingsmål – også kaldet Communication on Progress; og

5. fremme Global Compact og ansvarsfuld forrretningspraksis igennem støtte til og aktiv kontakt med fagfæller, partnere, klienter, forbrugere og offentligheden

FNs Global Compacts ti principper

Menneskerettigheder:

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af de internationale menneskerettigheder; og

Princip 2: Sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdskraft:

Princip 3: Virksomheder bør opretholde foreningsfrihed og reelt anerkende retten til kollektiv forhandling;

Princip 4: Udrydde alle former for tvangs- eller pligtarbejde;

Princip 5: Afskaffe børnearbejde; og

Princip 6: Afskaffe diskrimination i henhold til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø:

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: Tage initiativ til at fremme større miljøansvar; og

Princip 9: Opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption:

Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Kilde: FNs Global Compact

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.