Alfa - The Scandinavian Mobility Services Company

Alfas certificeringer

Vi har fokus på kvalitet, omhu og bæredygtighed. Det er en integreret del af Alfas medarbejdere og kultur. Dine oplysninger beskyttes via et såkaldt Information Security Management System (ISMS).

ISO 27001-certificering

Vi beskytter dine oplysninger.

Information er et meget vigtigt aktiv for vores virksomhed og kunder, og den ændrer sig konstant. Procesmetoden i ISO 27001 hjælper os med at håndtere og beskytte den.

Tab af information, tyveri af fortrolige data og beskadigelse af kritiske dokumenter er barske realiteter, som kan påvirke virksomheder i alvorlig grad. Derfor er det af afgørende betydning alle systemer, der skal håndtere dine værdifulde oplysninger, er beskyttet ved hjælp af et system til styring af informationssikkerhed, et såkaldt ISMS-system.

ISO 27001-standarden giver implementering af et ISMS en struktur som beskytter dine informationsaktiver, samtidig med at processen er nemmere at håndtere, måle og forbedre. Alfa håndterer de tre dimensioner af informationssikkerhed: Fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

ISO 27001-certificeret siden 2013

Vi har værktøjer til at minimere sikkerhedsrisici.

Alfa har opnået ISO 27001-certificering problemfrit og effektivt. Men vi har gjort mere end at få et certifikat: Vi har værktøjer til at minimere sikkerhedsrisici ved opgavefordelelsesforvlatningen. Den uafhængige sikkerhed, som Alfa, kunder og interessenter kræver, bliver kontrolleret af Intertek.

Alfa har været ISO 27001-certificeret siden 2013. Intertek har vurderet os og efterfølgende registreret os som en virksomhed, der overholder kravene i SS ISO/IEC 27001:2014.

Systemet til styring af sikkerhed gælder tjenesterne på det globale marked. Alt er i overensstemmelse med erklæringen i den gældende version. En ekstern kontrol af ISO 27001 finder sted årligt.

ISO 14001-certificering

Vi har ansvar for miljøet.

Øget opmærksomhed på branchens miljøpåvirkning har gjort det endnu vigtigere at efterleve ISO 14001.

Efterhånden som vi bliver gradvist mere opmærksomme på klimaforandringer og miljøødelæggelser, vendes mange blikke mod virksomheder med krav om at de skal påtage sig sit ansvar for vores miljø.

Efterlevelse af miljøregler er af afgørende betydning for Alfa, men det er ikke noget nyt for os. Faktisk blev vi tildelt vores første pris for fremragende fremskridt og engagement i miljøarbejde af Tetra Laval Group Transport and Travel helt tilbage i 2005.

Vores fortsatte engagement i miljøarbejdet førte i  2012 til en pris fra Svenska Åkeriförbundet, den svenske transportindustris brancheorganisation. Alfa vandt i kategorien Miljø. Begrundelsen for prisen: “Alfa er en virksomhed, som konsekvent og grundigt har udviklet sin organisation på en sådan måde, at et åbenlyst miljøarbejde er synligt i den daglige drift. Sammen med deres kunder muliggør de transport med så lille miljøpåvirkning som muligt. Det kan lade sig gøre takket være omfattende planlægning af hver enkelt opgave, lige fra materialeforbrug og transportørstandardisering for højest mulig effektivitet, til logistikplanlægning.”

ISO 14001-certificering

Systematisk arbejde med miljøforbedringer.

ISO 14001, den internationale standard for miljøstyringssystemer (EMS), hjælper Alfa med at afdække og systematisk reducere eventuelle skadelige miljøpåvirkninger.

Intertek har evalueret os og efterfølgende registreret os som en virksomhed, der overholder kravene i SS EN ISO 14001:2015. Miljøhåndteringssystemet gælder for tjenester inden for flytning, relocation og mobilitet på det globale marked. Alt er i overensstemmelse med erklæringen i den gældende version. Ekstern kontrol af ISO 14001 finder sted på årlig basis.

Den Autoriserede Økonomiske Operatør (AEO)

Den Autoriserede Økonomiske Operatør (AEO)

Denne certificering er et system til sikring af kvalitet og sikkerhed i leverandørkæden i hele EU. Det er et partnerskab mellem virksomheder og toldmyndigheder, som er lanceret af Den Internationale Toldorganisation (WCO). Virksomheder, som er certificerede AEO’er, lever op til en række kriterier, samarbejder tæt med toldmyndigheder og nyder godt af fordele og forenklede procedurer i handlen med tredjelande.

Alfas svenske og danske filialer er FIDI/FAIM-certificeret

Alfas svenske og danske filialer er FIDI/FAIM-certificeret

Alfas svenske og danske filialer er FIDI/FAIM-certificeret. Certificeringen kræver, at internationale flyttevirksomheder regelmæssigt vurderer deres flytteaktiviteter via uafhængige revisioner hvert tredje år. Det sikrer et sæt af fælles standarder for levering af internationale flyttetjenester med henblik på kvalitet og effektivitet. Det giver også transparens med hensyn til at sikre at standarderne forbliver på et højt niveau.

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International)

OMNI (Overseas Moving Network International) er et globalt netværk af flytte- og relocation-virksomheder. Det omfatter organisationer, som er førende i branchen, leverer fremragende service og har et højt niveau af økonomisk sikkerhed.

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR)

The British Association of Removers (BAR) er en sammenslutning af flytte- og relocation-virksomheder, der arbejder for at fremme en høj professionel standard i flyttebranchen. Nogle af deres primære opgaver er at udvikle og opretholde professionelle standarder, levere ekspertundervisning til flyttevirksomheder og rådgive i konflikter.

The European Relocation Association (EURA)

The European Relocation Association (EURA)

EURAs har til formål at fremme og forbedre professionelle mobilitets- og relocation-virksomheders tjenester over for organisationer, der har globalt mobile medarbejdere. Sammenslutningen yder også støtte og rådgivning til relocation-medarbejdere og har et netværk for videnudveksling blandt medlemmerne.

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations

The Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) repræsenterer flyttevirksomheders interesser over hele Europa. FEDEMAC fungerer som bindeled mellem flyttevirksomheder og de europæiske myndigheder, idet de repræsenterer cirka 3.000 flyttevirksomheder i 26 europæiske lande over for myndigheder såsom Europa-Parlamentet og Kommissionen samt nationale sammenslutninger og brancheorganisationer.

Customer Reflections
Fantastic!
What great news before the Easter holidays! It’s all very exciting, so it’s great to have one less thing to worry about. Thank you for your assistance with getting this through, you’ve made the process very painless and you’ve been extremely reliable – I appreciate that very much. Best Regards
Customer Reflections
Good evening,
I am so pleased to inform that we have received your daughter’s permit as well. The same rules apply for her as stated below in regards to residence permit card and re-entry permit. It has been a pleasure to assist you and your family with the new permits and I am really glad that they accepted your daughter’s permit although she is over 18 years old. Alfa Immigration Team
Customer Reflections
NIVIN & ANNA
I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.
Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.