Mobilitetstjenester

Alfas mobilitetstjenester kan eliminere store administrative byrder.
Vi giver dig fleksibilitet med udbetaling af ressourcer, så du kan stille de ”menneskelige” aspekter af HR til rådighed for dine medarbejdere.
Introduktion

Vi støtter dig igennem hele processen.

Det er vores mål at støtte vores kunder i forberedelserne af udstationeringen, under opholdet og efter hjemflytningen.

3 3
Hovedpunkter

Alfa, din mobilitetstjenesteudbyder.

Mobilitetstjenester

Kontakt os for support

Flex Force-supporttjenester

Få yderligere oplysninger om vores Flex Force-supporttjenester.

En god oplevelse

Lad os koordinere din flytning til udlandet. Det vil du ikke fortryde.

Vores kerneformål

At levere bæredygtig, global mobilitet til enkeltpersoner og virksomheder.

3 3

Mobilitetstjenester

Vores globale mobilitetstjenester.

 • Lønberegning og udarbejdelse af omkostningsestimater
 • Udarbejdelse af udstationeringserklæring
 • Koordinering af underskrifter og hosting af dokumenter i et sikkert, cloud-baseret miljø
 • Ansøgning og koordinering af aftaler om socialsikrings-/-dækningscertifikater
 • Koordinering af immigrationsprocesser både i oprindelses- og destinationslandet
 • Administration af Global Moving Services-program
 • Administration af Global Relocation Services-program
 • Administration og rapportering af omkostninger

Flex Force-supporttjenester

Vores Flex Force-supporttjenester inden for mobilitet.

 • ”Fremtidens mobilitetsstrategi” – workshops.
 • Udvikling af politikker/retningslinjer for mobilitet.
 • Fremskaffelse af support eller backup til intern mobilitetsafdeling.
 • Oprettelse af forbindelse mellem udpegede leverandørers logistikhåndtering.
 • Værktøjer til indhentning af oplysninger forud for ansættelse af ledere og forretningspartnere.
 • Udarbejdelse af proces- og arbejdsdokumentation.

Nyhedsbrev

testimonial-team (Demo)
Nivin & Anna

I would like to thank you for all the cooperation you have provided us since last month. We really appreciate your services and very pleased to have worked along with you. Thank you again for being so kind as you have helped ease the process of our relocation.

testimonial-team (Demo)
Brian

Thanks so much for all the help through this process. Also wanted to say thanks again for the call this morning – really saved me a lot of time and it’s fantastic this went through so quickly.